Oddělení meteorologie a klimatologie - OMK

K hlavním úkolům oddělení meteorologie a klimatologie patří zabezpečení chodu meteorologické staniční sítě pobočky, správa klimatologické databáze a poskytování informací z oboru meteorologie a klimatologie cizím organizacím i soukromým osobám. Ke dni 1. 7. 2014 se na území pobočky (tj. okresy Chomutov, Most, Louny, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Česká Lípa, Liberec a část okresu Jablonec nad Nisou) provádí meteorologická měření a pozorování na 25 klimatologických, 51 srážkoměrných a 2 totalizátorech.

Od 1. 7. 2014 je provoz fenologické staniční sítě ČR, která čítá 25 stanic lesních rostlin a 3 mezinárodní fenologické zahrádky, centrálně zajišťován OBA Praha (detašované pracoviště pracovnice pověřené správou fenologické staniční sítě je v Ústí n. L.).

Aktuální informace o průběhu počasí na vybraných stanicích naleznete zde.