BIOMETEOROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ PRO ÚZEMÍ ČR NA ÚTERÝ 24.10.2017:
(předpověď platí pro polohy do 600 m n.m.)
================================================================
Pro všechny oblasti: Stupeň č. 1 - mírná zátěž.

Pro oblasti 1-3 (Čechy bez severovýchodních):

Výrazné oteplení ve vyšších hladinách může zvýšit zátěž zejména u jedinců
s kardiovaskulárními nemocemi a dýchacího ústrojí.

Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu
zdravotnímu stavu.

Oblast: st.zátěže
1: 1
2: 1
3: 1
4: 1
5: 1
6: 1
7: 1

Český hydrometeorologický ústav Ústí n.L. - Martin Hynčica