BIOMETEOROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ PRO ÚZEMÍ ČR NA ČTVRTEK 27. 6. 2019:
(předpověď platí pro polohy do 600 m n.m.)
================================================================

Pro oblast 1 (severozápadní Čechy): Stupeň č. 2 - střední zátěž.

Velmi teplé počasí může zatěžovat osoby s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Jedná se zejména o osoby s kardiovaskulárními chorobami, jedince s nemocemi dýchacího ústrojí a starší občany.

Jmenované rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Pro oblasti 2-7 (ČR bez severozápadních Čech): Stupeň č. 3 - vysoká zátěž.

Očekáváme přechod slabé studené fronty, který může znamenat zvýšení zátěže pro osoby s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaky, zejména s anginou pectoris.

Velmi teplé počasí může zatěžovat osoby s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Jedná se zejména o osoby s kardiovaskulárními chorobami, jedince s nemocemi dýchacího ústrojí a starší občany.

Doporučujeme vyvarovat se zvýšené psychické zátěže a vykonávat pouze lehké, nezbytně nutné
práce a bedlivě sledovat aktuální zdravotní stav. V případě potíží vyhledejte lékařskou
pomoc.

Oblast: st.zátěže
1: 2
2: 3
3: 3
4: 3
5: 3
6: 3
7: 3

Český hydrometeorologický ústav Ústí n.L. - Klára Bubnová