BIOMETEOROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ PRO ÚZEMÍ ČR NA ÚTERÝ 23. 1. 2018:
(předpověď platí pro polohy do 600 m n.m.)
================================================================
Pro oblasti 1,3-7 (celá ČR mimo jihozápadních Čech): Stupeň č. 2 - střední zátěž.

Chladno s teplotami pod bodem mrazu může negativně působit na jedince se zvýšeným krevním tlakem a s anginou pectoris, u nichž se nedoporučují prudké přechody z vyhřátého prostředí do venkovního prostoru, zejména v ranních hodinách.

Navíc pro oblasti 4-7 (východní Čechy, Vysočina, Morava a Slezsko) navíc:

V ranních hodinách očekáváme přechod okluzní fronty, který může znamenat mírné zvýšení zátěže pro chronicky nemocné a starší občany.

Pro oblasti 1,3 - západní polovina Čech:

Ve večerních hodinách očekáváme od západu příchod okluzní fronty, který může znamenat mírné zvýšení zátěže pro chronicky nemocné a starší občany.

Jmenované rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Pro oblast 2 (jihozápad Čech): Stupeň č. 1 - mírná zátěž.

Ve večerních hodinách očekáváme od západu příchod okluzní fronty, který může znamenat mírné zvýšení zátěže pro chronicky nemocné a starší občany.

Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu
zdravotnímu stavu.

Oblast: st.zátěže
1: 2
2: 1
3: 2
4: 2
5: 2
6: 2
7: 2

Český hydrometeorologický ústav Ústí n.L. - Lenka Musilová