OdCom

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 pokračuje. Spolu s drobnými změnami došlo i ke změně loga a názvu Hallo Nachbar. Ahoj sousede. Umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství.

Cílem projektu OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgkreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků je objektivní vyhodnocení zápachových epizod, měření ultrajemných částic a zjišťování podílu těkavých látek v jednotlivých velikostních třídách. Dále analyzování toxikologického rizika zapáchajících látek a zjišťování možných zdrojů zapáchajících látek. V epidemiologické studii pak bude následně studováno a vzájemně porovnáno objektivní zdravotní nebezpečí a subjektivně pociťované zdravotní následky. Důležitou aktivitou projektu je i osvěta obyvatelstva tak, aby byl snížen konfliktní potenciál a došlo k patřičné informovanosti cílových skupin.