logo

31. 3. 2010 - Hodnocení zimy 2009/2010 na stanici Ústí n. L. - Kočkov z hlediska výskytu souvislé sněhové pokrývky

     Den se souvislou sněhovou pokrývkou je den, ve kterém byla v termínu 07 hod. naměřena vrstva sněhu o
výšce ≥ 1 cm

     Průměrné datum prvního výskytu souvislé sněhové pokrývky je na stanici Ústí n. L. - Kočkov 20. listopadu. Za období pravidelného pozorování, tj. od roku 1978, byl první výskyt souvislé sněhové pokrývky nejdříve zaznamenán právě v letošní zimě, konkrétně 15. října 2009. Průměrně se na Kočkově vyskytuje 61 dní se souvislou sněhovou pokrývkou. Nejvíce dní se souvislou sněhovou pokrývkou bylo zaznamenáno v zimě 1995/1996 (124 dny). Letošní zima se s 91 dny zařadila na pomyslné 3. místo žebříčku. Absolutně nejvyšší výška sněhu 40 cm byla naměřena na stanici Kočkov dne 15. 1. 1981, letošní maximum bylo 28 cm ze dne 3. 2. 2010

     Poznámka: za zimní období jsme zvolili a zpracovávali období říjen – březen.