logo

20. 1. 2010 - Školení pozorovatelky v Krásném Lese

Zaškolování pozorovatelky srážkoměrné stanice v Krásném Lese pro práci s váhovým sněhoměrem.