logo

15. 2. 2010 - Pozvání na výstavu

     V úterý 15. 2. 2010 jsme se v aule Fakulty životního prostředí UJEP zúčastnili slavnostního otevření výstavy ŠVÝCARSKEM PO STOPÁCH ZMĚN KLIMATU. Na deseti velkoformátových plakátech jsou presentována švýcarská řešení problémů plynoucích z klimatických změn. Výstava je určena široké veřejnosti, především však mladé generaci, a bude od podzimu t.r. putovat po školách a univerzitách v celé ČR. Záštitu nad výstavou převzali Švýcarský velvyslanec v České republice, MŽP a MŠMT ČR. Výstava v aule FŽP UJEP potrvá do 26. 2. 2010.