logo

Průměrná denní vlhkost vzduchu (%) v červnu a červenci 2009 a srovnání s dlouhodobým průměrem (období 1998 – 2008)

     stanice: Ústí nad Labem – Kočkov (375 m n. m.)

     Kolem tlakové níže nad JV Evropou se do střední Evropy dostával vlhký vzduch od východu, což se projevilo vyššími hodnotami průměrné denní vlhkosti vzduchu oproti normálu

Průměrná denní vlhkost vzduchu