logo

Turów 2009

     Dne 29.9.2009 proběhla dlouho plánovaná odborná exkurse v prostoru výsypky polského hnědouhelného dolu Turów. Akce se kromě pracovníku společnosti Důl Turów zúčastnili i zástupci IMGW Wroclav a ČHMÚ z poboček Ústí nad Labem a Hradec Králové. Akce byla zaměřena zejména na prohlídku hydrotechnických opatření budovaných a provozovaných společností za účelem odkalování povrchových vod a zabezpečení neškodného odtoku do vodotečí na území ČR. Větší část východního svahu výsypky končí přímo na státní hranici s ČR v katastru obce Višňová a je odvodňována do povodí Smědé. V minulosti tu několikrát došlo k lokálním povodním doprovázeným kontaminací rozpuštěnými jíly z nezpevněného povrchu výsypky.

fotogalerie - 29.9.2009 Turów ČHMÚ