logo

Stěhování stanice AIM v Teplicích

     V důsledku ukončení nájemní smlouvy byla stanice AIM Teplice přestěhována z Dlouhé ulice na nové místo ke škole v ulici Koperníkova.

     Na původním i na novém místě se jedná o umístění stanice s charakterizací městská pozaďová.

     Měření na novém místě bylo zahájeno k 1.1.2009.