logo

Povodeň v Srbské Kamenici a Benešově nad Ploučnicí, 1.7.-4.7.2009

     V prvním červencovém víkendu se na Děčínsku vyskytly intenzivní bouřky doprovázené přívalovými dešti, které měly za následek rychlé vzestupy hladin menších toků, tzv. bleskové povodně. Nejvíce zasaženou oblastí bylo povodí Kamenice se svými přítoky a říčka Bystrá ústící do Ploučnice v Benešově nad Ploučnicí. Dne 1.7.2009 ve večerních hodinách došlo během necelé hodiny v profilu Srbská Kamenice k vzestupu hladin nad úroveň 3. SPA. Bouřky pokračovaly i v následujících dnech a znamenaly vždy přechodné zvýšení hladin, ale to nejhorší mělo teprve přijít. V sobotu 6.7. spadla do nasycené oblasti další přívalová srážka, která způsobila znovu bleskovou povodeň na Kamenici, ale hlavně na říčce Bystré tekoucí do Ploučnice. Úroveň hladiny v Srbské Kamenici překonala středeční povodeň téměř o půl metru a průtok vysoce překročil 100-letou povodeň. Ještě dramatičtější průběh však měla přívalová povodeň na Bystré, která postihla všechny obce ležící na tomto toku včetně města Benešov nad Ploučnicí. Během několika desítek minut byly zaznamenány vzestupy až o 2 metry a první odhady průtoku vycházející z měření na Ploučnici v Benešově se pohybují přes 100 m3s-1.

fotogalerie - povodeň Srbská Kamenice, Benešov nad Ploučnicí 2009