logo

12. 4. 2010 - 2. konference STOP PRACH

     8. dubna 2010 se v prostorách konírny Státního zámku Duchcov konala konference STOP PRACH. Jde o společnou aktivitu obcí a měst pod horou Bořeň a Severočeských dolů.

     Minimalizace vlivu Lomu Bílina na kvalitu ovzduší je řešena v rámci právě probíhajícího hodnocení vlivu Lomu Bílina na životní prostředí (tzv. proces EIA). Kromě Lomu Bílina je však v této oblasti i řada jiných zdrojů (např. doprava, lokální topeniště). Cílem této aktivity je nalézt vhodná a účinná opatření ke snížení vlivu ostatních zdrojů na znečistění ovzduší prachovými částicemi v této lokalitě.

     V odborném týmu této iniciativy je i zástupce OOČO ČHMÚ. Oddělení kvality ovzduší ČHMÚ zpracovává řadu podkladů, na jejichž základě bude možné tyto zdroje pro jednotlivé obce identifikovat.

     Další informace o této společné aktivitě naleznete na www.stop-prach.cz.