logo

23. 2. 2010 - Výjezdní porada vedoucích pobočky

     Ve dnech 23. 2. - 24. 2. 2010 se uskutečnila výjezdní porada vedení pobočky. Účastníci porady se seznámili s činností jednotlivých odborných oddělení v terénu. Důležitým úkolem porady bylo získat podrobnější informace o sportovním areálu Sportlife Rumburk, ve kterém se budou konat Sportovní hry ČHMÚ a SHMÚ.


Měření průtoku pod odborným dohledem


Měření je legrace


Zapadli jsme


Společné úsilí pracovníků pobočky


Cesta ke dnu vodního díla Chřibská


Vzhůru dolů


Pod přehradou


A zase jsme zapadli


Ředitel u lopaty


AIM


Dobyt!


Pracovní úraz