logo

2. 2. 2010 - Služební cesta s Povodím Ohře

V úterý 2. února 2010 jsme kontrolovali a prováděli základní údržbu na stanicích v povodí Ploučnice.
Společně s Bc.Václavem Pintou z Povodí Ohře jsme provedli měření ADCP na Panenském potoce v Pertolticích.


Obr. 1 – příprava na služební cestu na ČHMÚ Ústí nad Labem


Obr. 2 – odklízení přístupové cesty


Obr. 3 – měření průtoku s ADCP


Obr. 4 – (zleva) Bc. Václav Pinta - pracovník povodí Ohře, Ing. Iva Ponížilová, Jiří Růžek - pracovníci ČHMÚ