logo

31.3.2010 - Měření v Kadani

     31.3.2010 probíhalo měření systémem ADCP v Kadani na Ohři. ADCP ze člunu jsme měřili již v říjnu 2009, kdy byl průtok přes 10 m3/s. Teď jsme očekávali průtok přibližně 100 kubíků, při takovém průtoku byla nutná asistence VZS, ti nám natáhli a napnuli lana přes řeku, připevnili člun a my jsme mohli měřit. Výsledkem měření byl průtok 107 m3/s při stavu na vodočtu 92 cm, maximální hloubka byla 2,39 m a maximální rychlost jsme naměřili 2,1m/s.