logo

2151 Kadaň rekonstrukce - 2009

     26. května roku 2009 se ve stanici 2151 Kadaň odehrála společná akce Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), povodí Ohře (pOh) a firmy Jan NAIDR spol. s r.o. (JN). Za spolupráce všech se natahovalo ocelové lano mezi kladkami lanovky, vyměnila se vodočetná lať a podlaha limnigrafické stanice prošla drobnou úpravou, zvýšením cca o 10 centimetrů. Předem domluvená akce začínala v 9:00.

     Vlastní natahování ocelového lana probíhalo, až na malé drobnosti, celkem dobře. Po zavěšení utrženého konce lana se pár lidí, s vlečným lankem uchyceném na karabině s utrženým koncem, přesunulo do pramice a opatrně přejížděli řeku na druhou stranu. Po provléknutí ocelového lana kladkou na opačném břehu se při cestě zpátky vlečné lanko přetrhlo. Řešení se našlo při přetažení provazového lana na obě strany a uvázáním k ocelovému lanu. Potom stačilo přihánout lano a uchytit ve stanici. Při uchycení lana a spojení obou přetržených konců se objevil další problém. Přetahování přes řeku způsobilo vyvléknutí ocelového lana z jednoho kola kladky ve stanici. Pár drobných úprav a vše se povedlo.

     Výměna vodočetné latě oproti tomu už nevypadala tak obtížně, s nivelačním přístrojem a latí se dohlíželo na přesnost. Uprostřed toho všeho dění se objevil pán v důchodu s kosou a začal sekat trávu. Popovídal si s námi o velké vodě a jak se dostane přes nedaleký železniční most ke své chatě, když se voda vylije z břehů a šel sekat dál. V tu chvíli pracovalo 12 lidí na jedné stanici.

     Zvyšování podlahy se zúčastnila už jen firma JN a my ostatní jsme odjeli. Vzhledem k množství lidí práce proběhla rychle a bez větších problémů. Všichni jsme přežili a stanice 2151 Kadaň je zase plně funkční.

Mapa ke stanici 2151 Kadaň