logo

3. 2. 2010 - Odběr těžkých kovů na stanici Jizerka

V oblasti Jizerských hor jsou vyšší koncentrace ročního průměru kadmia než v jiných oblastech České republiky. Proto se na stanicích IM ČHMÚ na Souši (od roku 1988) a na Jizerce (od roku 2004) odebírají vzorky pro stanovení těžkých kovů (Cd, Mn, Ni, Pb, Cu, As). První odběry se na Jizerce prováděly vzorkovačem Partisol. Tento vzorkovač však v zimě zamrzal a výpadky byly tak dlouhé, že vznikaly problémy s výpočtem ročního průměru. Vzorkovač je na Obr. 1. vyznačen šipkou.


Obr. 1 – Vzorkovač Partisol na stanici Jizerka (2006)

K zajištění kvalitních odběrů byl vzorkovač Partisol nahrazen od roku 2007 velkoobjemovým vzorkovačem Digitel (Obr. 2). Odběry tak byly dostatečně spolehlivé, analýzy zajišťovala akreditovaná laboratoř IM ČHMÚ v Praze na Libuši.


Obr. 2 – Vzorkovač Digitel na stanici Jizerka (2008)

S nákupem nové laboratorní přístrojové techniky (ICP) byly velké filtry ze skleněných vláken nevyhovující. Proto byl vzorkovač Digitel nahrazen vzorkovačem Leckel (Obr. 3). Membránové filtry, které se používají v tomto vzorkovači, jsou pro stanovení těžkých kovů ideální. Na Obr. 4 je nejen nový vzorkovač, ale i nově vybavená klimatologická stanice. Díky tomu bylo možné zprovoznit přenos datových souborů ze vzorkovače Leckel na pobočku za účelem dálkové kontroly stavu a režimu vzorkovače.

Stanice je v současné době nejen vybavena spolehlivou technikou. Zároveň je chod přístroje pod dohledem. Pokud dojde k poruše přístroje, zaregistrujeme to na pobočce při každodenní kontrole a můžeme mnohem rychleji odstranit poruchu. Výtěžnost dat je tak vyšší a díky sledování chodu přístroje a pravidelným kontrolám je zajištěna maximální kvalita vzorkování.


Obr. 3 – Vzorkovač Leckel na stanici Jizerka (2009)


Obr. 4 – Pohled na nově vybavenou stanici Jizerka (2009)