logo

Atlas fenologických poměrů Česka připravován na pobočce Ústí nad Labem

     Od začátku roku 2009 koordinuje oddělení meteorologie a klimatologie pobočky přípravu Atlasu fenologických (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenologie, http://en.wikipedia.org/wiki/Phenology) poměrů Česka.

     Výsledek s mapami, grafy, tabulkami, textem a doprovodnými fotkami očekávejte v roce 2011. Kniha by měla být ve formátu Atlasu podnebí Česka (viz http://www.chmi.cz/atlas.pdf), vydaného v roce 2007.