logo

Znečištění ovzduší benzo[α]pyrenem v roce 2020

V roce 2020 byly měřeny koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo[a]pyrenu (BaP) v České republice na 24 stanicích státní sítě imisního monitoringu (SSIM) ČHMÚ.


Umístění stanic PAHs ČHMÚ 2020


Odběr vzorků pro stanovení hmotnostních koncentrací BaP a dalších PAHs ve frakci prašného aerosolu PM10 probíhá v celé republice, ale vlastní stanovení a zpracování vzorků probíhá pouze v laboratořích pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem. Součástí měření byly i stanice zřízené pro měření za účelem zjištění účinnosti „Kotlíkových dotací“.

BaP se v ovzduší vyskytuje převážně navázaný na jiné částice a je vhodným ukazatelem znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAH). PAH představují skupinu látek, z nichž řada má toxické, mutagenní či karcinogenní vlastnosti. Jsou to látky poškozující funkci žláz s vnitřní sekrecí, tlumí náš imunitní systém a ovlivňují růst plodu. Prenatální expozice PAH může souviset s výrazně nižší porodní váhou u dětí a pravděpodobně také s negativním ovlivněním vývoje dětí.

Jedním z hlavních zdrojů znečištění v celé ČR jsou lokální topeniště, která produkují až 98 % BaP a jsou i zdrojem prašného aerosolu. Dalším velkým zdrojem BaP, prašného aerosolu, ale i např. ozónu a rtuti jsou uhelné elektrárny a teplárny.

Nezanedbatelným zdrojem znečištění ovzduší je přenos ze zahraničí (zejména z Polska), ale také do zahraničí (např. Německo). Nedostatečná opatření pro zlepšení kvality ovzduší hrozí mimo jiné i sankcemi ze strany Evropské unie.

Každý rok dochází k opakovanému překračování imisního limitu pro karcinogenní BaP, jehož roční imisní limit ve venkovním ovzduší je 1 ng.m-3.


V grafu jsou zobrazeny měsíční naměřené koncentrace BaP na všech stanicích SSIM ČHMÚ.

Naměřená koncentrace Benzo[a]pyrenu v r. 2020


V roce 2020 bylo zajímavé sledovat trend naměřených koncentrací ovlivněných Koronavirem Covid – 19. Intenzita dopravy byla nižší, řada lidí zůstala doma na home office, veškerý provoz služeb byl prakticky uzavřen. Očekávalo se i navýšení produkce BaP a dalších škodlivin z lokálních topenišť, k tomu však nedošlo. U všech stanic byly naměřené koncentrace BaP za posledních 10 let na nejnižší úrovni. Meteorologické podmínky měly na vývoj koncentrací BaP mnohem větší vliv než předpokládaná vyšší emisní zátěž.

Celková roční průměrná koncentrace v roce 2020 byla 1,05 ng.m-3, což je sice nejnižší naměřená koncentrace za posledních 10 let, ale stále zůstává nadlimitní hodnotou. Celková roční průměrná koncentrace v roce 2019 byla 1,3 ng.m-3, zde je také vidět velký skok snížení koncentrace BaP.


V grafu je naznačen roční sestupný trend naměřených koncentrací BaP na vybraných stanicích SSIM ČHMÚ.

Naměřená koncentrace Benzo[a]pyrenu v letech 2011-2020


-pm-
Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 5+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Soused napsal v 13:29:37 dne 2021-05-09 (xxx)
V posledním grafu mi chybí Kladno, Ostrava a okolí a u Olomouce není uveden rok 2020. Při procházkách okolo ČHMÚ jsem zaslechl, že občas používáte špatné spajkovací roztoky. Doufám, že tyto údaje jsou správné. Vzpomínám si na měřící přístroj umístěný na Mírovém náměstí tehdy ve výpočetním středisku (před rokem 1989), který měl vždy poruchu, když se nedalo dýchat a byla inverze.

Počet komentářů: 1