logo

Jaké množství železa obsahuje polétavý prach frakce PM10?

Na stanicích, které jsou v působnosti pobočky ČHMÚ Ústí nad Labem, bylo porovnáno množství železa na polykarbonátovém filtru. Vzorky byly po odběru na našich stanicích Tušimice a Liberec-Rochlice analyzovány na elektronovém mikroskopu TESCAN na pobočce Brno ČHMÚ. Vzorky byly odebrány v topné i netopné sezóně.

Částice pod mikroskopem

Polykarbonátový filtr s odebranými částicemi frakce PM10, sférické částice popílku a částice bohatá na Ca a S (24h odběr na stanici Tušimice).


Na stanici v Tušimicích převládaly částice z kategorie „Popílek“. Jsou to převážně „hlinitokřemičitany“ tvarem se blížící kouli. Popílek vzniká spalováním uhlí. Uhlí obsahuje kromě organické hmoty také minerální složky (jílové minerály, křemen, kalcit, sádrovec, pyrit atd.), které se během hoření uhlí taví a následným ochlazením spalin tvoří sférické částice. Díky tvorbě plynů a jejich expanzi uvnitř kapiček jsou tyto sférické částice duté. Na stanici v Tušimicích nebylo železo v odebraných vzorcích dostatečně prokázáno.

Částice pod mikroskopem

Polykarbonátový filtr s částicí bohatou na Fe a kousek pneumatiky (24h odběr na stanici Liberec-Rochlice).


Ve vzorcích ze stanice Liberec-Rochlice již byl nález železa pozitivní. Jedná se pravděpodobně o částice vznikající otěrem brzd a pneumatik. Během brždění se jak disk resp. brzdový kotouč, tak brzdové destičky v důsledku jejich kontaktu opotřebovávají a takto generované částice se mohou uvolňovat do ovzduší.

Přesné informace o lokalitách, kde se měří znečištění ovzduší a následně stanovuje množství těžkých kovů v ovzduší zjistíte ZDE

-pm-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 5−0:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.