logo

Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem v roce 2019

V roce 2019 byly měřeny koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo[a]pyrenu (BaP) v České republice na 23 stanicích státní sítě imisního monitoringu (SSIM) ČHMÚ.
Součástí měření byly i stanice zřízené pro měření za účelem zjištění účinnosti „Kotlíkových dotací“.

BaP se v ovzduší vyskytuje převážně navázaný na jiné částice a je vhodným ukazatelem znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAH). PAH představují skupinu látek, z nichž řada má toxické, mutagenní či karcinogenní vlastnosti. Jsou to látky poškozující funkci žláz s vnitřní sekrecí, tlumí náš imunitní systém a ovlivňují růst plodu. Prenatální expozice PAH může souviset s výrazně nižší porodní váhou u dětí a pravděpodobně také s negativním ovlivněním vývoje dětí.

Jedním z hlavních zdrojů znečištění v celé ČR jsou lokální topeniště, která produkují až 98 % BaP a jsou i zdrojem prašného aerosolu. Dalším velkým zdrojem BaP, prašného aerosolu, ale i např. ozónu a rtuti jsou uhelné elektrárny a teplárny.

Nezanedbatelným zdrojem znečištění ovzduší je přenos ze zahraničí (zejména z Polska), ale také do zahraničí (např. Německo). Nedostatečná opatření pro zlepšení kvality ovzduší hrozí mimo jiné i sankcemi ze strany Evropské unie.
V grafu je naznačen roční trend naměřených koncentrací BaP na vybraných stanicích.

Každý rok dochází k opakovanému překračování imisního limitu pro karcinogenní BaP, jehož roční imisní limit ve venkovním ovzduší je 1 ng.m-3.

Zajímavostí je, že v roce 2019 byly roční naměřené koncentrace BaP u 19 stanici nejnižší za posledních 6 let. V průměru se ale za rok 2019 dostaly pouze na hodnotu 1,3 ng.m-3, což je sice nejnižší naměřená koncentrace za posledních 6 let, ale stále zůstává nadlimitní hodnotou.

V roce 2020 bude zajímavé sledovat, jaký bude trend naměřených koncentrací ovlivněných Koronavirem Covid – 19 v období vyhlášeného nouzového stavu. Intenzita dopravy bude nižší, ale řada lidí zůstala doma na home office a tak se možná zvýší produkce BaP z lokálních topenišť. Uvidíme :).
Více informací na stránkách ČHMÚ v sekci Grafické ročenky.

-pm-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 2+3:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Colombo napsal v 20:21:13 dne 2020-05-15 (88.101.201.xxx)
Nerozumím, proč na stanicích Český Těšín, Ostrava-Poruba a Ostrava-Přívoz je rozdílný průběh koncentrace Benzo(a)pyrenu v letech 2017,2018 a 2019 v porovnání s Kladnem, když leží poblíž. Odhaduji, že více příspěvků na KOTLÍKOVÉ DOTACE se vyplácelo v Ostravě a méně na Kladně a v Českém Těšíně.

Počet komentářů: 1