logo

Výsledky měření na manuálních stanicích IM z pobočky Ústí nad Labem za rok 2019

Pobočka v Ústí nad Labem měří a zpracovává data z manuálních stanic imisního monitoringu z Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje.

Vycházíme z každodenního měření kvality ovzduší a dat stanic státní sítě imisního monitoringu. Zároveň je třeba zdůraznit, že data standardně prochází verifikací, tedy ověřováním, při kterém se posuzuje jejich správnost.

Vzorky


Výstup z programu


K vážení používáme plně automatizovaný vážící box AWS-1, který udržuje v komoře stálou teplotu a vlhkost.

Práce laborantky je samozřejmě to nejdůležitější. Značení a přesné vkládání filtrů, obsluha PC softwaru včetně řešení nedostatků a chyb, které občas nastanou.

Graf


Z grafu vidíme takřka shodný trend na všech stanicích, na některých jsou nárůsty vyšší. Nejvyšší počet překročení bylo zaznamenáno na stanici Doksany. Všimnout si můžeme také maxima na této stanici, kterého bylo dosaženo 22. ledna 2019.

Stanice Doksany je pozaďová, venkovská stanice, umístěna přímo v areálu Meteorologické observatoře Doksany a vzdálena cca 500 m od obce. Koncentrace PM10 vykazují výrazný roční chod s maximálními hodnotami v zimním období. Ty souvisejí jak s emisemi z lokálních topenišť, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami právě v chladnější části roku.

Tabulka


Uveďme si také imisní limity. V České republice jsou v zákoně o ochraně ovzduší definovány následovně:

PM10 (průměrná roční koncentrace)40 µg/m3
PM10 (průměrná 24h koncentrace)50 µg/m3
max. 35x za rok

V roce 2019 byla naměřena nejvyšší denní průměrná koncentrace PM10 na stanici Doksany dne 22. ledna 2019 (85 µg/m3) a  v Čeradicích také dne 22. ledna 2019 (72 µg/m3).

Na žádné ze stanic ale nedošlo k překročení průměrné roční koncentrace imisního limitu pro PM10 a to již během několika posledních let.

Graf


Všechny stanice IM naleznete zde.

Imisní limity podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. naleznete zde.

-pm-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.