logo

Ovzduší na vytížené dopravní stanici

Jedna ze stanic Imisního monitoringu, kde se pravidelně měří znečištění ovzduší, je Ústí nad Labem – Všebořická.

Je to dopravní stanice, kde se kromě veličin jako jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a prachové částice PM10, PM2,5, PM1 měří i počet vozidel projíždějících do centra a  z centra Ústí nad Labem. Někdy tu přes den projede až 7 800 menších vozidel.

Pohyb aut na stanici Všebořická v Ústí nad Labem
Částečný podíl na dopravě mají také auta na naftový pohon, které produkují nejnebezpečnější částice o velikosti od jednotek po stovky nanometrů.

Při spalování paliv v dopravě se nalézají částice prachu především ve frakci PM2,5 a poměr vůči PM10 by měl tudíž být vysoký. To, že to tomu tak není, zdůrazňuje význam emisí větších částic z otěrů pneumatik brzdového obložení a obrušování vozovky.Doprava v celé ČR se například na emisích PM10 podílela v roce 2016 10,6 % a na emisích PM2,5 10,9 %. Nicméně se i tak roční průměrná koncentrace PM10 dlouhodobě drží pod hodnotou imisního limitu, což je 40 µg.m-3.

Částice pod mikroskopem


Laboratoř OKO ČHMÚ v Brně disponuje elektronovým mikroskopem, který místo viditelného světla využívá proud elektronů, jimiž ozařuje nečistoty zachycené na teflonových filtrech. Tyto částice pak dokáže zvětšit řádově až sto tisíckrát. Na obrázcích jsou vidět částice otěrů pneumatik, brzdového obložení a obrušování vozovky.


Aktuální hodinový přehled dat z automatizovaných stanic

Mapy znečištění

Aktuální data v grafech

-pm-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.