logo

Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem v roce 2018

V roce 2018 byly měřeny koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo[a]pyrenu (BaP) v České republice na 23 stanicích státní sítě imisního monitoringu (SSIM) ČHMÚ.


Umístění stanic PAHs ČHMÚ 2018


Součástí měření byly i stanice zřízené pro měření za účelem zjištění účinnosti Kotlíkových dotací.

BaP se v ovzduší vyskytuje převážně navázaný na jiné částice a je vhodným ukazatelem znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAH). PAH představují skupinu látek, z nichž řada má toxické, mutagenní či karcinogenní vlastnosti. Jsou to látky poškozující funkci žláz s vnitřní sekrecí, tlumí náš imunitní systém a ovlivňují růst plodu. Prenatální expozice PAH může souviset s výrazně nižší porodní váhou u dětí a pravděpodobně také s negativním ovlivněním vývoje dětí.

Jedním z hlavních zdrojů znečištění v celé ČR jsou lokální topeniště (zejména na uhlí), která produkují až 98 % BaP a jsou i zdrojem prašného aerosolu. Dalším velkým zdrojem BaP, prašného aerosolu, ale i např. ozónu a rtuti jsou uhelné elektrárny a teplárny.

Dominantním zdrojem znečištění zejména ve velkých městech (v Praze a  v Brně) je doprava. V konkrétních lokalitách mají dominantní vliv průmyslové podniky a plošně jsou hlavním zdrojem těkavých organických látek

Nezanedbatelným zdrojem znečištění ovzduší je přenos ze zahraničí (zejména z Polska), ale také do zahraničí (např. Německo). Nedostatečná opatření pro zlepšení kvality ovzduší hrozí mimo jiné i sankcemi ze strany Evropské unie.


Naměřené koncentrace benzo[a]pyrenu v roce 2018


Každý rok dochází k opakovanému překračování imisního limitu pro karcinogenní BaP, jehož roční imisní limit ve venkovním ovzduší je 1 ng.m-3.


Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu v letech 2014 - 2018


Více informací na stránkách ČHMÚ v sekci Grafické ročenky.

-pm-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.