logo

Výsledky měření na manuálních stanicích IM z pobočky Ústí nad Labem za rok 2018

Pobočka v Ústí nad Labem měří a zpracovává data i  z manuálních stanic imisního monitoringu z Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje. Je to referenční metoda a je popsána normou ČSN EN 12341 Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5. Její jedinou nevýhodou je to, že nevidíme okamžité aktuální hodinové průměry koncentrací tak jako u měření AIM.
Vycházíme z každodenního měření kvality ovzduší na vybraných stanicích státní sítě imisního monitoringu.K vážení používáme plně automatizovaný vážící box AWS-1, který udržuje v komoře stálou teplotu a vlhkost.
Práce laborantky je samozřejmě v celém procesu vážení to nejdůležitější. Značení a přesné vkládání filtrů, obsluha PC softwaru včetně řešení nedostatků (přece jenom je to stroj) a chyb, které občas nastanou. Je třeba zdůraznit, že data standardně prochází verifikací, tedy ověřováním, při kterém se posuzuje jejich správnost.Z grafu vidíme takřka shodný trend na všech stanicích, na některých jsou však koncentrace PM10 vyšší. Všimnout si můžeme například maxima v Tanvaldu, kterého ho bylo dosaženo 31. prosince 2018. Stanice Tanvald je pozaďovou městskou stanicí, umístěnou přímo v areálu školky. Stanice je v hustě obydlené zástavbě a jedná se tedy zřejmě o dopad odpalování zábavní pyrotechniky ze Silvestrovských oslav.Uveďme si také imisní limity. V České republice jsou v zákoně o ochraně ovzduší definovány následovně:

PM10 (průměrná roční koncentrace)40 µg/m3
PM10 (průměrná 24h koncentrace)50 µg/m3
max. 35x za rok

V roce 2018 byla tedy naměřena nejvyšší denní průměrná koncentrace PM10 na stanici Frýdlant dne 8. února 2018 (96 µg/m3) a v Čeradicích dne 6. listopadu 2018 (95 µg/m3). Tím pádem došlo tak k překročení 24h imisního limitu pro PM10.  Na žádné ze stanic ale nedošlo k překročení průměrné roční koncentrace imisního limitu pro PM10.

Všechny stanice IM naleznete zde.

Imisní limity podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. naleznete zde.

Data ze všech stanic naměřená v minulých letech naleznete v tabelární nebo grafické ročence uveřejněné na www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

-pm-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.