logo

Krása nad Brnem – Ignis Brunensis

Co je to vlastně Ignis Brunensis? Je to přehlídka a soutěž profesionálních skupin, která probíhá každý rok v červnu na hradě Špilberku a na brněnské přehradě. Letos (a i  v posledních dvou letech), probíhá kampaňová měření zaměřená právě na kvalitu ovzduší během ohňostrojů. Odběrová lokalita se nachází v přístavišti brněnské přehrady, kde stojí i tribuna s velkým počtem diváků. Lokalita není od odpaliště stíněna zástavbou ani výrazněji ovlivněna dopravou.

Bravy ohňostroje


Odpalování pyrotechniky je také významným zdrojem znečištění ovzduší. Mezi znečišťující látky uvolňované při hoření nebo výbuších patří hlavně velké množství prachu, ale také oxidy síry, oxidy dusíku nebo extrémně toxické dioxiny. Z hlediska jednotlivých škodlivin byly sledovány ty, které mají dle platné legislativy imisní limit (PM10, Pb, As, Ni, Cd), a ty, které jsou pro ohňostroje charakteristické, čili prvky barvící plamen (Na, Mg, K, Ba, Sr, Cu, Ti).

Částice pod mikroskopem

Zajímavé jsou i částice obsahující draslík, chlor, síru, hliníku a křemíku po elektronovým mikroskopem.


Graf


Výsledky ukázaly, že ve dnech, kdy probíhaly ohňostroje, byly v lokalitě přístaviště naměřeny jen velmi mírně zvýšené průměrné denní koncentrace oproti ostatním lokalitám (Brněnské stanice ČHMÚ). Tyto nárůsty koncentrací se velmi dobře shodují s nárůstem koncentrací PM10 během silvestrovských oslav zejména na městských stanicích vlivem emisí ze zábavní pyrotechniky. Se závěry měření v roce 2018 vás v podzimních měsících rádi seznámíme.

Závěrečný epilog nad hradem Špilberk bude odpálen v sobotu 16. června 2018.

-pm-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 2+3:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.