logo

Teplota vody v nádrži Barbora [TP] v druhém pololetí 2017

Minulý rok v červenci jsme přinesli článek o průběhu teploty vody na koupališti Barbora v okrese Teplice v prvním pololetí roku 2017. Nyní máme k dispozici další údaje o dalším průběhu teploty vody v tomto místě, a to údaje o průběhu teploty vody od 13. července 2017 do 18. února 2018.

Teplota vody byla měřena v hloubce cca 30 cm, tedy ve vrstvě vody, se kterou přichází do styku plavající osoba. Údaje tedy v létě nezahrnují teplou vrstvičku těsně u hladiny, a  v zimě naopak znamenají teplotu vody pod ledem. Naměřená teplota je tedy nad nulou i v případě, že hladina vody je pokryta ledem.

Na obrázku číslo 1 je graficky znázorněn průběh teploty vody od 13. 7. 2017 do 18. 2. 2018. Je vidět kolísání teploty mezi 21 °C a 25 °C v červenci a srpnu, a posléze pokles teploty od konce srpna do prosince, s několika drobnými nepravidelnostmi.

Na obrázku číslo 2 je průběh teploty vody doplněn průběhem teploty vzduchu na meteorologické stanici v nedalekých Teplicích. Z tohoto obrázku je vidět, jakým způsoběm teplota vody reaguje na změny a výkyvy teploty vzduchu. Je vidět, že letní výkyvy teploty vody byly reakcí na poněkud výraznější výkyvy teploty vzduchu, a na podzim byl pokles teploty vody zpomalen při teplejším počasí na konci září a  v polovině října. Po většinu listopadu je vidět, že teplota vody byla celodenně vyšší než teplota vzduchu. Je také vidět výkyv teploty vzduchu i vody ve dnech 29.  a 30. ledna 2018. 

Na třetím obrázku je průběh teploty vody v porovnání za druhé pololetí 2015 a za roky 2016 a 2017. Na tomto obrázku je možné porovnat průběh teploty vody za jednotlivé roky, jeho shodné rysy i odlišnosti. Je vidět, že v ročním chodu teploty vody se vyskytují nepravidelnosti, které se jednotlivé roky liší a závisejí samozřejmě na výkyvech počasí. Na obrázku je vidět, že například v teplém březnu 2017 teplota vody stoupala rychleji než v březnu 2016, oba roky je vidět přechodné ochlazení vody v druhé polovině dubna, je vidět výkyv teploty kolem 20. května, v roce 2016 pokles, v roce 2017 vzestup, a po všechny tři sledované roky je vidět nepravidelné výkyvy teploty vody během léta, přičemž v roce 2016 je vidět výrazně teplejší voda v září v důsledku teplého počasí v září 2016.

Z uvedeného grafu lze vyčíst, jaké jsou v jednotlivých letech v této vodní ploše v průběhu roku podmínky pro koupání.

Pro úplnost je zapotřebí dodat, že vodní nádrž Barbora je dlouhá něco přes kilometr a má hloubku více než 40 metrů, a vzhledem k nízkému přítoku a odtoku působí na změny teploty vody prakticky pouze počasí ve směru od hladiny. Charakter průběhu teploty zde tedy je jiný než na přehradách s velkým průtokem, kde teplota vody je do větší míry ovlivněna vlastnostmi přitékající vody, která navíc například na Vltavě je ovlivněna vodou z výše položené další přehrady. Dá se tedy předpokládat, že průběh teploty vody ve vodní nádrži Barbora je reprezentativní i pro jiné větší a hluboké vodní plochy s malým průtokem. Naopak odlišný průběh teploty se může vyskytovat jednak v již zmíněných přehradách s vysokým průtokem, jednak v mělých rybnících s malou hloubkou vody.

-pj-
Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 7+1:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.