logo

Úspěšná spolupráce s FŽP UJEP - Ploskovický potok

Před časem jsme vás informovali o zajímavých objevech na Ploskovickém potoce. Jak je zřejmé z dopisu děkana Fakulty životního prostředí UJEP Ing. Martina Nerudy, Ph.D.,Ploskovický potok stal tématem i na výsost úspěšné diplomové práce: "Absolventka Fakulty životního prostředí UJEP ing. Eva Kaválková v červnu 2017 úspěšně obhájila diplomovou práci na téma „Zaměření Ploskovického potoka a návrh jeho revitalizace" pod vedením Ing. Martina Nerudy, Ph.D. (FŽP), Ing. Jitky Elznicové, Ph.D. (FŽP) a Ing. Vladimíra Fárka, Ph.D. (ČHMÚ). Diplomová práce byla ohodnocena státnicovou komisí jako nejlepší v tomto roce. Taktéž byla diplomová práce zaslána do 6. ročníku Studentské soutěže diplomových prací Nakladatelství Academia. Pokud bude v únoru 2018 vybrána, bude vydaná pod titulem tohoto předního českého nakladatelství." Ing. M. Neruda, Ph.D.

-ner-

Návrh infotabule k Ploskovickému potoku z práce Ing. Kaválkové.

Návrh infotabule k Ploskovickému potoku z práce Ing. Kaválkové.Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 7+1:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.