logo

Projekt OdCom – 3. setkání partnerů

Objektivizace stížností na zápach v Sasko-Českém pohraničí – Příspěvek k analýze příčin a zkoumání zdravotních následků

Zpět na OdCom

  

Na 3. pracovním setkání partnerů projektu OdCom v Lipsku byli představeni noví členové projektu. Anja Zscheppang odejde na mateřskou dovolenou a vedením projektu byl pověřen po dobu MD Anji pan Martin Otto. Toto nebyla jediná personální změna, proto byl součástí programu i nový list s kontakty na zástupce všech projektových partnerů.

Hlavní partner požádal Saskou rozvojovou banku (SAB) o prodloužení termínu projektu, tato žádost zatím byla zamítnuta. Povolen byl jen přesun finančních prostředků do roku 2017.

Na schůzce byly již prezentovány první výsledky projektu. Probandi denně zapisují stav venkovního ovzduší, v problematických dnech odebírají vzorky do kanystrů. Ty jsou analyzovány v laboratořích ZÚ. Zároveň byly představeny i zpětné trajektorie partnerů z Tropos z doby, kdy byly zaznamenány stížnosti Němců na zápach. Tyto trajektorie budou zkonstruovány i vedoucím OBS v Tušimicích a konzultovány na schůzce měřicích skupin v červnu letošního roku.

Propagace projektu pokračuje i nadále. Všichni partneři se snaží využít všech možností, jak by se odborníci i veřejnost mohli průběžně seznamovat s dílčími výsledky projektu. Jednotlivé prezentace najdete na webových stránkách projektu www.odcom-sncz.eu.

-hp-


Soustředění účastníci 3. Pracovní schůzky.

Soustředění účastníci 3. Pracovní schůzky.


První výsledky analýz ZÚ.

První výsledky analýz ZÚ.


A jak zjistit toxicitu nalezených látek? Přece přepočtem.

A jak zjistit toxicitu nalezených látek? Přece přepočtem.Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+6:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.