logo

Projekt OdCom – 1. setkání partnerů

Zpět na OdCom

  

Objektivizace stížností na zápach v Sasko-Českém pohraničí – Příspěvek k analýze příčin a zkoumání zdravotních následků

Zástupce hlavního partnera projektu TU Dresden Anja Zscheppang podala přehled cílů, výsledků, úkolů a milníků, které byly dohodnuty v přípravné fázi projektu. Všichni partneři projektu OdCom obdrželi aktualizovanou verzi sedmi pracovních balíčků, kde jsou vyznačeny i jejich podíl případně zodpovědnost za vedení příslušných úkolů.

Byl upřesněn plán výdajů, byly zdůrazněny povinnosti partnerů při vykazování uznatelných výdajů, byly zdůrazněny změny v hospodaření v rámci INTERREGU VA. S informacemi o vyžádání způsobilých výdajů a přesunu plánovaných výdajů vystoupil i host setkání, Mgr. Milan Pátek, projektový manažer TU pro INTERREG.

Práce s veřejností je jedním z důležitých milníků projektu. Vizi propagace projektu nastínila Helena Plachá Z ČHMÚ a Anja Zscheppang, Suzan Bastien ze SMS představila program školení plánovaný v projektové žádosti. Cílem je, vyvinout materiály ke školení a tato školení například provést v rámci dní projektu na školách.

Program zaškolení a programu probandů předvedla Andrea Hausmann z LfULG. Do programu bude vzato 10-20 probandů.

Měření ultrajemných částic zajišťuje Alfred Wiedensohler z TROPOS. Bude měřeno v Ústí n. L., Annaberg-Buchholz, Lomu a v Deutscheinsiedel. Budou opatřeny dva nové přístroje SPMS, další dvě SPMS měří již od roku 2012 v Ústí nad Labem a Annaberg-Buchholz a jejich měření je do projektu OdCom též zahrnuto.

Henriette Mietke-Hoffmann z LfULG vysvětlila možnosti měření bioaerosolů prováděné BfUL. Bude vzorkováno v závislosti na směru a rychlosti větru na stanici Lom.

Jan Leníček ze ZÚ uvedl všechny možnosti měření zápachových látek, které provádí laboratoře ZÚ, termodesorpční trubičky, pasivní dozimetry, kanistry na VOC. Pracovní skupina škodlivin a zápachových epizod se pro další dohody a tvorbu programu měření sejde 8. září 2016 v Drážďanech – Pillnitz na LfULG.

-hp-bDiskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 7−1:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.