logo

Jak se měří Červík, aneb za vědou do Beskyd

Díky ochotě kolegů z Ostravské pobočky jsme se mohli seznámit s unikátními beskydskými lokalitami, úzce spjatými s geovědními studiemi. Navštívili jsme dvě experimentální povodí - Malá Ráztoka a Červík, na nichž Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) s podporou ČHMÚ provádí sledování vztahů lesních ekosystémů a hydrologického režimu. Doc. Unucka k oběma experimentálním lokalitám uvádí:
"Výzkumná lesnická povodí Červík a Malá Ráztoka jsou typická malá lesní povodí (tzn. s plochou povodí do cca 2 km2) situovaná v Moravskoslezských Beskydech na tzv. karpatském flyši. Ten je typický střídáním pískovců, drob a jílovců, tzn. usazených hornin, přičemž tvorba těchto vrstev kulminovala v křídovém období druhohor, aby následně toto území prodělalo v třetihorách poměrně dramatický vývoj typický pro alpsko-karpatský systém, což se dodnes projevuje složitými úložnými poměry hornin, které do značné míry položily základ výslednému charakteru údolní a odtokové sítě Beskyd jako takových, pro které jsou typické krátké, ale výrazně zařezané strže. Lesnicko-hydrologický výzkum obou povodí byl založen v roce 1953 a od té doby jsou obě povodí nepřetržitě pozorována. Tento výzkum do značné míry navazuje na meziválečný Válkův výzkum lesnických povodí Kychová a Zděchovka v Javorníkách. Lze tedy konstatovat, že lesnicko-hydrologický výzkum v ČR má bez nadsázky celosvětový význam, přičemž na Červíku a Malé Ráztoce se jedná o jedny z nejdelších nepřerušných řad pozorování. Stran dřevinné skladby dominují na obou povodích porosty smrku ztepilého (Picea excelsior) s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica) a dalších dřevin. Bylinné patro je lokálně poměrně dobře vyvinuto. V současnosti byla ratifikována smlouva mezi ČHMÚ a VÚLHM, která je předpokladem pokračování lesnicko-hydrologického výzkumu a zhodnocení významu lesa vzhledem k odtoku vody nejen za povodňových, ale také za suchých epizod. Zajímavostí je i sporadický výskyt naší druhé největší sovy puštíka bělavého (Strix uralensis) v povodí Červíku, která se na území ČR vyskytuje jen v dobře zachovalých pralesních porostech Beskyd a Šumavy."
     Pozoruhodná byla i návštěva experimentálního pracoviště umístěného na hraničním hřebenu v lokalitě Bílý Kříž. Futuristické skleníky slouží ke sledování fyziologických procesů rostlin (zejm. smrkových ekosystémů) v závislosti na změnách chemického složení zemské atmosféry. Lokalita je ve správě Centra CzechGlobe, které je částí AV ČR, zaměřenou na sledování Globální změny. Součástí areálu je i stanice Automatického imisního monitoringu (AIM) spravovaná ČHMÚ. Nedaleko od skleníků se nachází experimentální klimatologická stanice (rovněž ve správě CzechGlobe) zaměřená primárně na monitoring profilových charakteristik mikroklimatu. Historii vodohospodářských úprav malých beskydských toků připomněla návštěva Bedřichova klauzu na Bílé Ostravici. Na závěr se nám naskytl nevšední pohled na téměř prázdnou vodní nádrž Šance. Rekonstrukce bezpečnostního přelivu a dalších objektů vodního díla nastala v době, kdy mimořádné sucho komplikuje doplnění zásobního objemu nádrže. Pátek třináctého se bohužel podepsal na ostravských členech exkurze. Vášnivý hydrolog doc. Unucka se z neblahými následky zřítil do nivy experimentálního toku Ráztoka. Hrozivě vypadající pád ředitele ostravské pobočky ČHMÚ Ing. Židka do Bedřichova klauzu naštěstí skončil pouze újmou na oděvu a ředitelské důstojnosti.

-hej-, -dz-, -ju-, -vf-

Měřící přeliv na Malé Ráztoce

Měřící přeliv na Malé Ráztoce

Ultrazvukové čidlo výšky vodní hladiny na Červíku

Ultrazvukové čidlo výšky vodní hladiny na Červíku

Les pohlcuje sedimentační nádrž na Červíku

Les pohlcuje sedimentační nádrž na Červíku

Sen zahrádkářův - skleníky na Bílém Kříži

Sen zahrádkářův - skleníky na Bílém Kříži

Památná lavička, na které Václav Klaus v devadesátých letech získal vřelý vztah k problematice klimatických změn

Památná lavička, na které Václav Klaus v devadesátých letech získal vřelý vztah k problematice klimatických změn

Bedřichův (Fridrichův) klauz na Bílé Ostravici

Bedřichův (Fridrichův) klauz na Bílé Ostravici

Zmařené Šance - vodní dílo na suchu

Zmařené Šance - vodní dílo na suchuDiskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 2−1:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.