logo

Křižácké náhony v Polsku

Kolem roku 1283 dokončil Řád německých rytířů dobytí a christianizaci území na severovýchodě Polska - Východního Pruska. V té době začíná výstavba obřího řádového hradu Marienburgu - Malborku. Po pádu Akkonu roku 1291 se (přes epizodu v Benátkách) sídlo velmistra řádu přesouvá na dosud stále rozestavěný Malbork. Hrad se postupně stal jedním z největších hradů světa (s plochou samotného hradu přes 20 ha) a největším cihelným hradem vůbec. Podle odhadů je hrad vybudován z více než deseti milionů cihel. "Ex luto Marienburg" - Z bahna povstal Marienburg. Nikdy nedobytý hrad postavený v nížinách řeky Nogat (jižně od Gdaňsku a západně od Elblagu) sestávající ze tří hlavních částí a hradbami připojeného města počítal ve svém obranném systému s vodou. Ta byla potřebná i pro zásobování města vodou (hrad měl studny) a pohon mlýnů a hamrů. Řeka Nogat nebyla schopná zajistit napájení výše položených příkopů ani pohon mlýnů. Patrně za velmistra Hartmanna von Helbrungen či jeho nástupce Burkharda von Schwanden bylo rozhodnuto zajistit vodu z výše položených oblastí. Protože je hrad položen v poměrně ploché krajině, čekal na odborníky řádu náročný projektový úkol s vytýčením a nivelizací přívodních kanálů a nádrží vody. V první fázi byly několik kilometrů jižně od hradu vybudovány umělé vodní nádrže Dabrowka a Koniecwald. Obě nádrže mají celkovou délku přes 4.5 km a voda z nich je k Malborku přiváděna cca 6.5 km dlouhým kanálem Mlynowka. V souvislosti s rostoucí potřebou další vody bylo rozhodnuto o zvýšení hladin v obou nádržích. Vzhledem k plochému terénu bylo nutno přivést vodu ze značné dálky, takže řád musel přistoupit k výstavbě ještě impozantnějšího vodohospodářského díla. Jezera Balewskie a velké jezero Dzierzgon ležící cca 100 m nad úrovní řeky Nogat byla propojena umělým kanálem a z jezera Balewskie byl následně vybudován 29.3 km dlouhý Kanál Juranda. Některé jeho úseky jsou zachovány dodnes. Kanál vedl do jezera Koniecwald a díky němu mohla být zvýšena hladina v obou nádržích. Do systému byla zapojena i skupina jezer u obce Sztum. Pokus o rekonstrukci tohoto systému naleznete na Obrázku č. 6. Voda pro účely městského vodovodu byla odebírána z náhonu Mlynowka na utajeném místě, které bylo objeveno až Švédy roku 1656. Celý systém byl patrně hotový v první čtvrtině 14. století a nemálo přispěl k úspěšné obraně hradu po prohrané bitvě u Grunwaldu (1410). Do hradu se tehdy stáhli přeživší řádoví rytíři a pod velením velmistra Heinricha von Plauen (zvoleným během ústupu do hradu po velmistrovi padlém v bitvě) zde odolali spojeným silám polského krále a litevského velkovévody. V druhé polovině 15. století hrad vydržel ještě 7 měsíců trvající obležení. Hrad byl následně poškozen mnoha dějinnými událostmi a zejména koncem druhé světové války, kdy kombinací spojeneckých letekých úderů, urputné obrany dvou německých divizí a tvrdých bojů sovětské a polské armády skončil hrad v naprostých troskách. Jeho obnova probíhá dodnes. K vodě má vztah i další zajímavý objekt hradu - obří hranolová věž spojená s jádrem hradu více než 60 m dlouhým mostem. Jedná se o typický prvek řádových hradů a jde o tzv. záchodovou věž - dansker. Přízemím věže protékal náhon a o zbytku si bystrý čtenář představu vytvoří sám. Malbork je nyní pod ochranou UNESCO.

-vf-

Jádro hradu s konventem a řádovým kostelem

Jádro hradu s konventem a řádovým kostelem

Vnější okruh hradeb dolního hradu - původně napájen vodou z Mlynowky

Vnější okruh hradeb dolního hradu - původně napájen vodou z Mlynowky

Věž rozjímání - dansker

Věž rozjímání - dansker

Model hradu (bez přilehlého města) - stav ve 14. století

Model hradu (bez přilehlého města) - stav ve 14. století

Zbytky Kanálu Juranda (wikimedia)

Zbytky Kanálu Juranda (wikimedia)

Pokud o rekonstrukci průběhu Kanálu Juranda

Pokus o rekonstrukci průběhu Kanálu JurandaDiskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 7+1:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


autor napsal v 11:02:44 dne 2015-08-06 (185.61.84.xxx)
Děkuji, chyba opravena.


www.Deutscher-Orden.cz napsal v 10:39:25 dne 2015-08-06 (37.188.128.xxx)
† Řádový hrad Malbork (Marienburg) † "Ex Luto Marienburg"
www.deutscher-orden.cz/hrad_malbork.php

Počet komentářů: 2