logo

Vznikne v Doupově kalderové jezero?

V Doupovských horách, největším komplexu vulkanitů u nás, leží jedna z lokalit pro novou přehradní nádrž v Karlovarském kraji. Hráz budoucí přehrady je plánovaná v lokalitě Hlubocká pila v hlubokém údolí říčky Liboc. Vodní nádrž bude sloužit jako rezervní zdroj vody pro zásobování pitnou vodou v oblastech Žatecka a územích na rozhraní Karlovarského a Ústeckého kraje. Realizace tohoto projektu zahrnuje výsledky analýz z mnoha oborů. ČHMÚ se podílí na studii zpracováním hydrologických charakteristik a návrhových povodňových vln v profilu budoucí hráze. Pro tento účel bylo potřeba provést důkladný terénní průzkum lokality. Povodí budoucí nádrže se nachází v nejaktivnější zóně vojenského prostoru Hradiště, bylo proto nutné nechat se proškolit a následně sehnat příslušné povolení od újezdního úřadu vojenského újezdu.

Terénní průzkum se zaměřil zejména na pramennou oblast Liboce a na profil budoucí hráze. Liboc odvodňuje vnitřní svahy Doupovské kotliny, dle některých teorií bývalé kaldery, a teče zpočátku severozápadním směrem. Pár kilometrů za zaniklým městem Doupov potok rychle mění směr a prořezává se hlubokým údolím směrem na východ. Hráz budoucího jezera (vysoká skoro 45 m) by měla přehradit údolí pod Trmovským vrchem v místě, které je na starých mapách pojmenováno Hachpermühle, či Hachpersäge. Vzdutí budoucího jezera o rozloze přibližně 70 ha by mělo zaplavit větší část tohoto ohybu. Vzniklé jezero by mohlo přispět k již tak jedinečnému charakteru zdejší krajiny.

-jš-


Celkový pohled na údolí Liboce ze severního svahu Trmovského vrchu.Ing. Koutecký ztracený v pramenné oblasti Liboce nedaleko zaniklé obce Jeseň.Rybník u jeseňské hájovny koncentruje vodu z celé pramenné oblasti.Malebná Liboc pod Trmovským vrchem.Pozůstatky budovy mlýna a pily v místě budoucí hráze přehrady.Pod hladinou vody zmizí i tato stará cesta z Doupova do Obrovic.Přibližný rozsah budoucí nádrže.Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+6:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


R. Vodička napsal v 13:57:37 dne 2015-09-11 (89.24.117.xxx)
Chtěl bych být informován o podstatných věcech podniknutých v této záležitosti, tedy výstavby zamýšlené nádrže. Děkuji.
Budou také nějaké fyzické prohlídky tohoto území?

Počet komentářů: 1