logo

Lahary v Ústeckém kraji.

S geologickým jevem, známým jako lahar či bahnotok se lze setkat ve vulkanických oblastech, kde dochází v důsledku intenzivních srážek nebo prudkého tání sněhu či ledu k silnému nasycení vulkanických sedimentů vodou a jejich následné erozi. Voda pak utváří s erodovaným materiálem různě hustou suspenzi, která stéká údolím a pohřbívá vše, co jí stojí v cestě. Laharový proud tak bývá mnohdy nebezpečnější než vlastní sopečná erupce.


Snímek pořízený geologem USGS Topinkou v září 1980: balvan přemístěný laharovým proudem východně od Mount St. Helens ve státě Washington (zdroj: http://geology.com/volcanoes/volcanic-hazards/lahar-flow-boulder-lg.jpg).


Ačkoli na našem území došlo k poslední sopečné erupci dle nejnovějších odhadů někdy před 170 - 400 tis. lety, můžeme se s lahary setkat i v naší přírodě. Tedy přesněji řečeno s jejich fosilními pozůstatky. Na několika místech v severozápadních Čechách vystupují na povrch odkryvy miliony let starých laharových sedimentů, které tak dokládají rizika jež tehdejšímu životu přinášel vznik dnes malebných scenérií vulkanických komplexů Doupovských hor a Českého středohoří.

Fosilní lahary lze nalézt na mnoha místech severozápadních Čech: např. u Kadaně, Valče, Podbořan či Ústí nad Labem (Na snímku lahar u Podbořan)

Fosilní lahary lze nalézt na mnoha místech severozápadních Čech: např. u Kadaně, Valče, Podbořan či Ústí nad Labem (Na snímku lahar u Podbořan)


Pro lahary je typická nevytříděnost - obsahují chaoticky uspořádaný materiál různé zrnitosti (Na snímku lahar u Podbořan).

Pro lahary je typická nevytříděnost - obsahují chaoticky uspořádaný materiál různé zrnitosti (Na snímku lahar u Podbořan).


V některých případech dokládají působenou zkázu fosilizované úlomky větví a kmenů tehdy rostoucích dřevin. Zde je vidět kalcifikovaná větvička v laharu u Podbořan.

V některých případech dokládají působenou zkázu fosilizované úlomky větví a kmenů tehdy rostoucích dřevin. Zde je vidět kalcifikovaná větvička v laharu u Podbořan.


Otisk vyvětralého kmínku v laharu u Mojžíře.

Otisk vyvětralého kmínku v laharu u Mojžíře.


-vk-
Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 7−1:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Bejšovec Zdeněk napsal v 15:10:46 dne 2019-07-05 (xxx)
Prosím o kontakt geologa Topinky na geologa Bejšovce z Oseka - telefon 723 502 756

Počet komentářů: 1