logo

Barokním potokem - od pramenů do podzemí zámku

Při GIS analýzách povodí lze nezřídka narazit na zajímavosti, které pouhým pohledem na krajinu nemusí být patrné. Při schematizaci malých povodí v Třebušínské kotlině byl zřejmý "podezřelý" průběh jednoho z potoků. Potok teče takřka po vrstevnici, ve svahu nad údolnicí kotliny, kterou souběžně protéká další potok. Zhruba v polovině svého toku se kříží s jiným potokem a část jeho vod přibírá. Potok směřuje k Ploskovickému zámku, kdysi vyhlášenému kašnami v podzemních grottách, fontánami i zahradními rybníky. Podezření, že celý potok byl vybudován jako přivaděč vody do zámku v době vrcholného baroka bylo potřeba ověřit na místě. Inicátorkou celého díla byla pravděpodobně vévodkyně Anna Marie Toskánská. Frustraci z nepodařeného manželství s Gastonem Medicejským si činorodá šlechtična kompenzovala stavbou nového zámeckého areálu. Sama na jeho stavbu dohlížela, sama vyplácela dělníky a sama spálila veškeré účty a doklady o stavbě, aby svému choti nepůsobila zbytečné jitření mysli. Bohužel tak víme jen málo o detailech i době vzniku zámku, parku i navazujících staveb. Naše obavy zda, po takřka 300 letech od vybudování, bude možno odhalit umělý charakter potoka se naštěstí ukázaly jako liché. Celý potok je zjevně umělého původu a představuje pozapomenuté vodohospodářské dílo nesporné krajinářské kvality. Cesta podél toku předjarní Třebušínskou kotlinou, zpestřená o sprinterský duel pana ředitele s nerudným divočákem (snad reinkarnovaným Gastonem Medicejským), nepostrádala půvab. Náš velký dík patří i kastelánce zámku Ploskovice, paní Zimandlové, za její ochotu a vstřícnost s níž se nám věnovala, a za umožnění vstupu do míst veřejnosti zapovězeným. Tomuto vodohospodářskému dílu se budeme v blízké budoucnosti ještě věnovat.

-vf-

Potok teče od bývalého mlýna po vrstevnici, na levém břehu opatřen hrází.

Potok teče od bývalého mlýna po vrstevnici, na levém břehu opatřen hrází.

Předjaří

Předjaří

Potoky se, jako lidé, setkávají...

Potoky se, jako lidé, setkávají...

...a zase rozcházejí.

...a zase rozcházejí.

Zdejší lid je skromný, ku štěstí mnoho nepotřebuje.

Zdejší lid je skromný, ku štěstí mnoho nepotřebuje.

Vzhůru do podzemí.

Vzhůru do podzemí.

Štola pod zámkem.

Štola pod zámkem.Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+6:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Honza napsal v 23:59:21 dne 2015-03-20 (94.241.82.xxx)
Dobrá práce, jímavé fotky, podnětný příspěvek, chlapi :-)
H.

Počet komentářů: 1