logo

Měřicí vůz v akci.

V říjnu roku 2013 zajistil Státní zdravotní ústav pro Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jednodenní screeningové měření kvality venkovního ovzduší v Lovosicích mobilními systémy. Lovosice byly vybrány i proto, že jsou významným dopravním uzlem, dochází zde k prolínání jednotlivých typů oblastí lišících se účelem využití, strukturou zdrojů, hustotou komunikací a intenzitou dopravní.

Přestože v termínu měření byl výrazně omezen tranzit kamionů a meteorologické podmínky nebyly charakteristické pro sledované období, byly zjištěny některé potenciální zdroje znečištění. Vznikla tak potřeba vícedenního proměření kvality venkovního ovzduší na třech vybraných lokalitách v zatížených oblastech města a to v letním a zimním období.

Jedním z partnerů zajišťujících měření je ČHMÚ. Měření probíhalo ve dnech 19. - 22. 6. 2014 a kromě vlastního měření měřicím vozem byly odebírány i vzorky na zjištění množství benzo(a)pyrenu vázaného na prachové částice, jehož jedním významným zdrojem je i doprava. Přinášíme vám pár obrázků z této etapy měření.

-pg, hp-

Instalace vzorkovače na střeše kontejneru je již pro techniky rutinou.

Instalace vzorkovače na střeše kontejneru je již pro techniky rutinou.


A všude kolem bydlí lidé.

A všude kolem bydlí lidé.


Měření musí být kvalitní, spolupráce měřicích skupin je podmínkou.

Měření musí být kvalitní, spolupráce měřicích skupin je podmínkou.Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 5−0:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.