logo

Účast pracovníků Oddělení ochrany čistoty ovzduší na konferenci.

Ve dnech 2. – 3. dubna 2013 se v Ostravě konala konference s názvem Těžba a její dopady na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se v současné době s tímto problémem často setkáváme, bylo téma konference pro nás velmi podnětné. Jedná se hlavně o zatížení prašným aerosolem z našich velkých hnědouhelných dolů i z menších kamenolomů.

Náš poster Úrovně a trendy koncentrací suspendovaných částic v oblastech ovlivněných hlubinnou a povrchovou těžbou – Severočeská průmyslová oblast - zaujal mnoho účastníků konference, byl doplněn kolegy z ostravské pobočky ČHMÚ o poster s údaji pro Ostravsko – Karvinskou oblast a údaje v obou plakátových sděleních byly velmi zajímavé.

-lj-

Tři grácie z ČHMÚ.

Tři grácie z ČHMÚ.Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 4−2:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.