logo

Experimentální vytvoření měrné křivky pro pramen PP 0446 - Dubá.

Při přechodu měření vydatností pramenů od pozorovatelů na automatické měření je třeba pro některé prameny zkonstruovat měrnou křivku, podle níž se následně provádí přepočet vodního stavu na vydatnost. Jelikož neexistuje žádný návod ani metodický pokyn pro takovou činnost, byli jsme nuceni přistoupit k tomuto experimentu, aby bylo vůbec možné tyto přepočty provádět pro takový typ pramene, jako je v Dubé. Celá akce je dost náročná na technickou přípravu. Je třeba použít výkonná čerpadla, kterými se do pramene přidává, nebo ubírá určité množství vody. K tomu i odpovídající zdroj elektrické energie a čtyři hodiny času. Postupně se měří výška hladiny vody v měřící šachtici a k tomu odpovídající vydatnost pramene pomocí stopek a odměrné nádoby. Vše je zaznamenáno a na základě jednotlivých měření výšky hladiny pro určité vydatnosti, je sestrojena křivka (nebo tabulka) pro vlastní přepočet. V tomto případě se nám podařilo získat 6 měření, která jsou dostačující pro konstrukci měrné křivky.

Pramen Dubá s vydatností kolem 11 l/s při snižování vydatnosti

Pramen Dubá s vydatností kolem 11 l/s při snižování vydatnosti


Odčerpávání vody z pramene pomocí dvou čerpadel (-3,72 l/s) a měření hladiny tlakoměrnou sondou

Odčerpávání vody z pramene pomocí dvou čerpadel (-3,72 l/s) a měření hladiny tlakoměrnou sondou


Přesné odečtení hladiny na měřidle se stupnicí 1 mm díky vzlínavosti vody je diskutabilní

Přesné odečtení hladiny na měřidle se stupnicí 1 mm díky vzlínavosti vody je diskutabilní


Plovákový hladinoměr vlastní konstrukce toto hravě zvládne i s větší přesností

Plovákový hladinoměr vlastní konstrukce toto hravě zvládne i s větší přesností


Odpovědný záznam všech naměřených hodnot je nezbytný

Odpovědný záznam všech naměřených hodnot je nezbytný


Výsledná interpolovaná měrná křivka vzniklá celým experimentem

Výsledná interpolovaná měrná křivka vzniklá celým experimentem


Podobné měření musíme provést ještě nejméně u dvou pramenů, kde nám výsledky z přepočtů dle teoretických křivek pro určité typy výřezů neodpovídají skutečnosti.

Celý postup tohoto měření bude prezentován na poradě ČHMÚ odd. podzemních vod v dubnu letošního roku.

-jd-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 5−0:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.