logo

Zhodnocení roku 2013 z hlediska PM10

Graf 1

Jak je patrné z grafu, došlo k překročení imisního limitu pro 24. hodinovou koncentraci PM10 jen v Ústeckém kraji na pěti stanicích. Z toho na třech městských stanicích Most (48), Děčín (40), Ústí nad Labem – město (38) a dvou venkovských Lom (39), Krupka (36). Je to mírné zlepšení oproti roku 2012, kdy došlo k překročení na šesti stanicích a počty překročení byly vyšší.


Graf 2

Na tomto grafu je zajímavé, že na dvou stanicích byla maximální 36. hodnota PM10 jen těsně nad hranicí imisního limitu 50 µg.m-3. Jedná se o stanice Krupka (50,5 µg.m-3) a Ústí nad Labem – město (50,4 µg.m-3). Hodnoty u zbylých tří stanic nejsou také o moc vyšší, než je hodnota LV.


Graf3

Hodnota ročního imisního limitu PM10 nebyla překročena v roce 2013 na žádné stanici, které jsou ve správě pobočky ČHMÚ Ústí nad Labem.


-th-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 2+3:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.