logo

Měření průtoků metodou solného mraku

Český hydrometeorologický ústav v současné době testuje metodu měření průtoků vodního toku zařízením TQ-Sommer. Metoda je založena na měření konduktivity vody, tedy její vodivosti. Přirozená konduktivita vody ve vodních tocích je způsobena přítomností iontově rozpuštěných látek např. solí z podloží. Míra konduktivity vodního toku je také ovlivněna vypouštěním průmyslových látek do vodních toků.

V rámci měření je konduktivita úseku vodního toku zvýšena aplikací solného roztoku a následně probíhá měření rychlosti postupu solného mraku po proudu mezi místem jeho aplikace a měrnými elektrodami. Čidla přístroje v průběhu měření kontinuálně zaznamenávají měnící se vodivost vody v profilu. Pro kontrolu přesnosti měření jsou používány dvě elektrody. Kalibrace elektrod se provádí pomocí roztoku chloridu sodného o známé koncentraci.

Tuto metodu je vhodné aplikovat na tocích s nevhodnými podmínkami pro standardně používané metody měření průtoků, jako je hydrometrická vrtule a metoda ADCP. Jsou to například rychle proudící toky s výrazně turbulentním prouděním.

-ip-

Kalibrace roztokem chloridu sodného

Kalibrace roztokem chloridu sodného.


Zavedení elektrod

Zavedení elektrod.


Data jsou z připojených elektrod přenášena pomocí Bluetooth

Data jsou z připojených elektrod přenášena pomocí Bluetooth.


Záznam změny vodivosti

Záznam změny vodivosti v čase je patrný v záznamu měření.Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 7−1:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.