logo

Měření odtoku z přehrady Fláje

Po úspěšných měřeních průtoků z přehrady Přísečnice, byly ve spolupráci s měřící skupinou Povodí Ohře změřeny mimořádné manipulace i na odtoku z vodního díla Fláje. Odtok z přehrady byl postupně zvyšován nejprve na úroveň přibližně 3,5 a poté na 5 m3s-1. Ve společném profilu Český Jiřetín byla provedena měření hydrometrickou vrtulí i pomocí ADCP. Poté se měřiči přesunuli na německé území, kde spolu s německými kolegy ze Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii změřili ještě průtok v hraničním profilu Deutsch-Georgenthal. Změřené hodnoty poslouží opět ke zpřesnění měrné křivky průtoků.

-jš-

Měření hydrometrickou vrtulí

Měření vrtulí při průtoku cca 3 m3s-1


Měření s ADCP Stream Pro

…a stejný průtok pomocí ADCP.


Měření s ADCP Stream Pro v profilu Deutsch-Georgenthal

Při průtoku cca 5 m3s-1 byly povrchové rychlosti přes 2 ms-1 a měření ADCP bylo zřetelně náročnější.


Hydrometrické měření s výložníkem.

Kromě ADCP bylo německými kolegy při maximálním průtoku provedeno srovnávací měření hydrometrickou vrtulí na závaží 25 kg.


Graf s průběhem vodních stavů ze stanice Český Jiřetín

Průběh manipulací na VD Fláje na záznamu hladiny ve stanici Český Jiřetín.Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.