logo

Povodí Kamenice a Křinice před víkendovými srážkami

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících odezvu povodí na srážky je stav nasycení povodí vodou. Představu o situaci na povodích Kamenice a Křinice si můžete udělat z následujících snímků, pořízených v pátek 31. 5. 2013 v dopoledních hodninách. Už před příchodem hlavních srážek o víkendu 1.- 2. 6. byla obě povodí plně saturována vodou a jejich retenční schopnost byla minimální. Za této situace se každá další srážka, v podstatě bez jakéhokoliv zdržení, ihned podílí na odtoku. Ani zalesněná krajina, s minimem zemědělské půdy či zpevněných ploch, v tuto chvíli nedokáže zadržet vodu.

-vf-

Jindy zcela suché koryto Suché Bělé

Jindy zcela suché koryto Suché Bělé

Plné retenční rybníky na Suché Bělé

Plné retenční rybníky na Suché Bělé

Dlouhý důl

Dlouhý důl

Krahujčí důl - voda vyvěrá odevšud

Krahujčí důl - voda vyvěrá odevšud

Nově vzniklé vodní plochy v okolí České silnice

Nově vzniklé vodní plochy v okolí České silnice

Voda na bývalé návsi zaniklých Zadních Jetřichovic

Voda na bývalé návsi zaniklých Zadních Jetřichovic

Soutok Křinice a Jetřichovického potoka

Soutok Křinice a Jetřichovického potoka

Přetékající bezejmenný rybník pod Soudkovým dolem

Přetékající bezejmenný rybník pod Soudkovým dolem

Dno údolí pod Mezním dolem - může začít pršet...

Dno údolí pod Mezním dolem - může začít pršet...

Je zalito...

Je zalito...Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 5+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.