logo

Čtyři vídeňské Dunaje

Na rozdíl od chudších měst monarchie, jako Prešpurk, Buda či Pešť, které se musí spokojit s jediným Dunajem, pyšní se imperiální metropole hned čtyřmi Dunaji. Dunaj je druhá největší evropská řeka (první je Volha) s délkou 2 860 km, plochou povodí cca 817 000 km^2 a průměrným průtokem před vstupem do své delty 6 500 m^3/s.
Poté, co Dunaj mine nejzažší předhůří Alp - Vídeňský les, jemuž v oblasti Vídně dominuje vrch Kahlenberg (484 m n. m.), vstupuje v prostoru Vídeňské kotliny do provincie Západopanonská pánev. Nížinnému chrakteru řeky dříve odpovídal výrazně meandrující charakter s četnými ostrovy, okrouhlíky, slepými rameny, inundačními kotlinami apod. Dobře patrné je to na mapě Vídně z roku 1780 (Obr. 1; mapa je oproti dnešním konvencím otočena o 90° vlevo). Tento charakter si řeka udržela v podstatě až do druhé poloviny 19. století. V té době, se Vídeň začala výrazně rozšiřovat a rostly i finanční a technické možnosti státu. V roce 1810 se tak objevují první plány na regulaci řeky, kdy spletitá síť bahnitých ramen měla být nahrazena jedním mohutným korytem (tzv. Durchstich), urychlujícím odtok vody z okolí města. V roce 1875 se započalo s jeho realizací (Obr. 2). Nicméně i tato regulace se ukázala jako nedostačující. Po zničujících povodních zejm. v letech 1897, 1899 a 1954 se začalo pracovat na plánech další regulace. V roce 1972 se přistoupilo k vybudování odlehčovacího kanálu, který byl dokončen v roce 1988. Jedná se o 210 m široký kanál, dimenzovaný na převádění až 5000 m^3/s. Průměrný průtok Dunaje ve Vídni činí 1 900 m^3/s. Nejvyšší zaznamenaný průtok se vztahuje k roku 1501 a je odhadován na 14 000 m^3/s.
V současnosti lze tedy od severovýchodu (tedy přibližně směrem od Znojma) minout následující části toku:

-Alte Donau (na Obr. 3 označeno červenou číslicí 1). Jedná se o jedno z původních starých ramen Dunaje z dob před první regulací. Obr. 4.
-Neue Donau (číslo 2) - odlehčovací kanál z let 1972-1988. Mezi těmito částmi toku se nachází ostrov Kaisermühlen. Název je odvozen od (převážně) lodních mlýnů, které jsou zde doloženy od roku 1674. Dnes se na tomto ostrově nachází převážně moderní kancelářské a konferenční budovy (jako AVC, kde probíhá konference EGU), sídlí zde UNICEF, mezinárodní komise pro atomovou energii (IAEO) apod.
-Donau (číslo 3) je hlavní část toku, jedná se o "Durchstich" z roku 1875. Mezi Donau a Neue Donau leží extrémně dlouhý a úzký Donauinsel, který plní převážně rekreační funkci.
-Donaukanal (číslo 4) je jedno z původních ramen Dunaje. Jako první bylo regulováno již v letech 1598 - 1600. Mezi Donau a Donaukanal se nachází čtvrť Leopoldstadt, pojmenovaná v 17. století podle císaře Leopolda I. Leopold tuto část sice nepostavil, ale vyhnal odtud v roce 1670 židovské obyvatelstvo a v následném rozjaření nad tímto bohulibým činem zde nechal postavit kostel zasvěcený svatému Leopoldovi a pojmenoval tuto část města. Východojižní část ostrova potom tvoří slavný park Prater.

Přehled vídeňských řek by nebyl kompletní bez 34 km dlouhé říčky Vídeňky (Wienfluss). Právě tato říčka, spolu s přilehlými rameny Dunaje, tvořila příjemnou bažinu, ve které se Římané rozhodli založit svůj vojenský tábor (castrum) a položit tak základy Vídně. Vídeňka pak dlouhá staletí napájela příkopy městských hradeb a chránila Vídeň, když byla obležena Tatary, Čechy, Turky a dalšími barbary. Při výstavbě císařského letního sídla v Schönbrunnu (po roce 1731) byla Vídeňka poprvé zregulována. V následujících letech byla stále více regulována a když už nebylo co regulovat, byla z větší části po roce 1862 překryta a stala se tak podzemní stokou. Místo hradeb a jejich příkopů byl později postaven světoznámý Ring, pod jehož částí, zhruba od Opery, dnes Vídeňka teče. Podzemí opouští ve Stadtparku (viz Obr. 10) a vzápětí se vlévá do Donaukanalu.

-vf-

Mapa Vídně a okolí. Sever vlevo, zprava teče Vídeňka, mapu přibližně půlí Donaukanal.

Mapa Vídně a okolí z roku 1780. Sever vlevo, zprava teče Vídeňka, mapu přibližně půlí Donaukanal.

Návrh první regulaci Dunaje, okolo 1850. Sever je již tam, kde má být.

Návrh první regulaci Dunaje, okolo 1850. Sever je již tam, kde má být.


Vídeňské Dunaje dnes.

Vídeňské Dunaje dnes.

Alte Donau.

Alte Donau...

...und Neue Donau. V pozadí Vídeňský les a vrch Kahlenberg, odkud se polský král Jan III. Sobieski roku 1683 se svojí armádou vrhnul na Turky, obléhající již dva měsíce Vídeň a rozprášil je. Zůstala po nich jen káva.

...und Neue Donau. V pozadí Vídeňský les a vrch Kahlenberg, odkud se polský král Jan III. Sobieski roku 1683 se svojí armádou vrhnul na Turky, obléhající již dva měsíce Vídeň, a rozprášil je. Zůstala po nich jen káva.

Donau bez přívlastku. Vlevo Leopoldstadt, vpravo Donauinsel.

Donau bez přívlastku. Vlevo Leopoldstadt, vpravo Donauinsel.

Dojemné zbytky kdysi slavného rakouského loďstva u nábřeží Leopoldstadtu. Na dalším snímku pro porovnání jedna z několika mohutných bitevních lodí třídy Viribus Unitis z období před I. světovou válkou. Admirál Tegetthoff by zaplakal...

Dojemné zbytky kdysi slavného rakouského válečného loďstva u nábřeží Leopoldstadtu. Na dalším snímku pro porovnání jedna ze čtyř mohutných bitevních lodí třídy Viribus Unitis z období před I. světovou válkou. Admirál Tegetthoff by zaplakal...

Viribus Unitis - Spojenými silami. Heslo habsburského domu. Děla z plzeňské Škodovky, pancíř z Vítkovic, pravá rakouská kvalita. 20 000 tun živé váhy. Právě na lodi Viribus Unitis bylo převezeno tělo zavražděného vévody Ferdinanda d'Este.

Bitevní loď SMS (Seiner Majestät Schiff) Viribus Unitis - Spojenými silami. Heslo habsburského domu. Děla z plzeňské Škodovky, pancíř z Vítkovic, pravá rakouská kvalita. 20 000 tun živé váhy. Právě na lodi Viribus Unitis bylo do Terstu převezeno tělo zavražděného vévody Ferdinanda d'Este. František Josef pak v provolání "Mým národům" odstartoval I. světovou válku a konec své říše.

Donaukanal u Schwedenplatzu.

Donaukanal u Schwedenplatzu.

Vídeňka ve Stadparku.

Vídeňka ve Stadparku.Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 8−7:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.