logo

Měření ovzduší v České Lípě – epizoda 1.

Město Česká Lípa se potýká se stejnými problémy jako řada dalších měst. Centrem města vede hlavní dopravní tepna, která je přetížena osobní i nákladní dopravou. Centrum města a sídliště jsou napojeny na centrální vytápění. Ale řada domků je vybavena lokálními topeništi.

Na sídlišti Sever stojí sice stanice automatického imisního monitoringu ČHMÚ, ale od ledna tohoto roku se zde měří jen prašné částice PM10. Navíc je tato stanice klasifikována jako předměstská pozaďová. Proto se zastupitelé města rozhodli, že si objednají proměření několika lokalit a zhodnocení imisní situace České Lípy na základě našich měření a srovnáním s dalšími městy v okolí. Měření plně vybaveného vozu ještě doplníme o odběr prachu PM2,5 a polycyklických aromatických uhlovodíků.

Postupně vás seznámíme se všemi lokalitami měření. Místa jsme vybírali společně, aby měla dobrou vypovídací schopnost, vyhovovaly všem požadavkům a přitom bylo měření technicky proveditelné. A jak vypadají takové manévry, když přijede měřicí vůz na stanoviště??

-hp, jk, pg-

Instalace vzorkovače

Připojit proud a hurá na střechu – je třeba vytáhnout stožár a nainstalovat vzorkovač. Bylo chladno, zataženo, ideální počasí.


Školení technika odběru

Za necelou hodinu bylo hotovo. A teď ještě zaškolit technika odběru, který se postará o výměnu filtrů pro odběr vzorků prachu, ze kterého se následně stanoví benzo(a)pyren a další polyaromáty. Městská policie vyšla projektu vstříc a o obsluhu se postarala.


Sluníčko na náměstí

A na závěr se objevilo i sluníčko – to abychom mohli první lokalitu představit v plné kráse. Tak tady budeme dva dny měřit – náměstí T. G. Masaryka, v pozadí jsou historické budovy, kde se nachází i sídlo městského úřadu. A ve čtvrtek jedeme na další místo. Kam? Uvidíte......Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 4−2:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.