logo

Změny v imisní síti pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem v roce 2013

    V souvislosti se snižováním nákladů na měření znečištění ovzduší a plánovanou inovací Státní imisní sítě (SIS), kterou provozuje ČHMÚ z pověření Ministerstva životního prostředí, byla dnem 31. 12. 2012 ukončena měření některých škodlivin
na vybraných stanicích na území celé České republiky. Omezení se týká zejména sledování koncentrací oxidu siřičitého (SO2)
a oxidů dusíku (NO, NO2 a NOx) v lokalitách, kde jsou hodnoty koncentrací dlouhodobě pod hodnotami platných imisních limitů. Redukce měření vychází mj. z posouzení úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. V přehledech o lokalitách měření imisí jsou postupně tyto změny doplňovány. V tabulce uvádíme přehled ukončených měření na stanicích spravovaných naší pobočkou.

Tabulka změn v imisní síti pobočky ČHMÚ Ústí nad Labem v roce 2013

-hp-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 6−4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.