logo

Na stopě stopovači

U příležitosti společných měření na hraničních tocích v Krušných horách, byla německými kolegy z LfULG provedena ukázka měření průtoku pomocí stopovače (traceru). Tato chemická metoda je založená na měření změny koncentrace, resp. konduktivity stopovače v rozpouštědle, v tomto případě v proudící vodě. Jako traceru se nejčastěji používá roztok NaCl, ale existují i metody využívající kromě solí i fluorescenční barviva či stabilní izotopy. Vhodným místem využití této metody jsou hlavně menší toky s kamenitým dnem, kde jsou ostatní způsoby měření průtoku hůře, či vůbec použitelné. Příkladem jsou horské bystřiny s turbulentním prouděním, kde je zajištěna dostatečná míra promísení traceru a rozpouštědla.

V našem případě bylo do vody naráz vpraveno přesně definované množství solného roztoku (asi půl kýble). Vodivostní sonda umístěná cca 50 m po toku kontinuálně měřila vodivost ve vteřinovém kroku. Nárůst konduktivity při průchodu sondou bylo možné sledovat přímo na displeji přístroje. Při opětovném poklesu vodivosti na počáteční hodnoty, bylo měření ukončeno a okamžitě vypočítán průtok, který měl hodnotu 148 l.s-1.

P.S.: Přestože jde o metodu poměrně nepřesnou, současně prováděná měření metodou ADCP i pomocí hydrometrické vrtule vykazovala velmi podobné hodnoty průtoku (ADCP 153 l.s-1, vrtule 157 l.s-1).

-jš-


Pro měření bylo využito belgického přístroje FLO-TRACER


Nejdůležitější je nainstalovat správně měřící sondu...


...pořádně rozmíchat solný roztok…


...a pak to do řeky správně chrstnout!


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 6−4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.