logo

Stav podzemních vod v květnu 2012

Hodnocení vydatností pramenů za měsíc květen 2012

Hodnocení je provedeno vzhledem k normálu platnému pro daný měsíc.

HODNOCENÍ VYDATNOSTÍ PRAMENŮ PODLE PRAVDĚPODOBNOSTI PŘEKROČENÍ:
35.7% objektů má velmi malé vydatnosti.
21.4% objektů má vydatnosti okolo normálu nebo mírně zmenšené.
21.4% objektů má vydatnosti okolo normálu nebo mírně zvětšené.
14.3% objektů má zvětšené vydatnosti.
7.1% objektů má velmi velké vydatnosti.

HODNOCENÍ NÁRŮSTU NEBO POKLESU VYDATNOSTÍ PRAMENŮ VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MĚSÍCEM:
U 23.1% objektů velmi rychle klesají vydatnosti.
U 23.1% objektů vydatnosti klesají.
U 23.1% objektů vydatnosti stagnují nebo pomalu klesají.
U 30.8% objektů vydatnosti stagnují nebo pomalu rostou.

HODNOCENÍ NÁRŮSTU NEBO POKLESU VYDATNOSTÍ PRAMENŮ VE SROVNÁNÍ SE STEJNÝM MĚSÍCEM PŘEDCHOZÍHO ROKU:
U 7.1% objektů je velmi značný meziroční pokles vydatností.
U 14.3% objektů vydatnosti významně meziročně poklesly.
U 28.6% objektů došlo k mírnému nebo žádnému meziročnímu poklesu vydatností.
U 28.6% objektů došlo k mírnému nebo žádnému meziročnímu nárůstu vydatností.
U 14.3% objektů vydatnosti významně meziročně narostly.
U 7.1% objektů je velmi značný meziroční nárůst vydatností.

Hodnocení stavů hladiny podzemních vod ve vrtech za měsíc květen 2012.

Hodnocení je provedeno vzhledem k normálu platnému pro daný měsíc.

HODNOCENÍ VÝŠEK HLADIN VE VRTECH PODLE PRAVDĚPODOBNOSTI PŘEKROČENÍ:
5.9% objektů má snížené hladiny.
23.5% objektů má hladiny okolo normálu nebo mírně snížené.
47.1% objektů má hladiny okolo normálu nebo mírně zvýšené.
17.6% objektů má zvýšené hladiny.
5.9% objektů má velmi vysoké hladiny.

HODNOCENÍ NÁRŮSTU NEBO POKLESU HLADIN VE VRTECH VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MĚSÍCEM:
U 6.7% objektů velmi rychle klesají hladiny.
U 33.3% objektů hladiny klesají.
U 60.0% objektů hladiny stagnují nebo pomalu klesají.

HODNOCENÍ NÁRŮSTU NEBO POKLESU HLADIN VE VRTECH VE SROVNÁNÍ SE STEJNÝM MĚSÍCEM PŘEDCHOZÍHO ROKU:
U 11.8% objektů je velmi značný meziroční pokles hladin.
U 29.4% objektů hladiny významně meziročně poklesly.
U 41.2% objektů došlo k mírnému nebo žádnému meziročnímu poklesu hladin.
U 11.8% objektů došlo k mírnému nebo žádnému meziročnímu nárůstu hladin.
U 5.9% objektů hladiny významně meziročně narostly.

-jd-
Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 5−0:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.