logo

Stopy v krajině...


Pan Jech, pozorovatel klimatologické stanice v Hejnici (viz zpráva z 22. 9. 2010), ukazuje stopy, které zanechal
v krajině za 52 let každodenní manipulace s přízemním minimálním teploměrem.


Co to je a jak se měří přízemní minimální teplota vzduchu na manuálních klimatologických stanicích?

Přízemní minimální teplota vzduchu vyjadřuje nejnižší dosaženou teplotu vzduchu za určitý časový úsek měřenou ve výšce 5 cm nad povrchem země. Teploměr pro měření přízemní minimální teploty vzduchu se umisťuje na volné prostranství s krátce sestřiženým trávníkem do speciálního stojánku zabodnutého do země. V zimě, pokud sněhová pokrývka překročí 5 cm, se stojánek zabodne do sněhu. Teploměr se pro měření nastavuje do stojánku večer v termínu 21 h SEČ. Ráno v termínu 7 h SEČ se teploměr, po přečtení hodnoty a zapsání hodnoty přízemního minima do Denního záznamníku, uloží v pouzdře do klimatické budky. Údaje o přízemních minimálních teplotách jsou využívány zejména v zemědělské meteorologii.


-dr-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 6−4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.