logo

N-leté průtoky na malých plochách povodí II.

Stanovení plochy povodí, klíčového údaje pro výpočet návrhových charakteristik (např. Q100), je v mnoha případech obtížné určit „od stolu“. Přestože máme k dispozici moderní aplikace GIS i aktuální mapové podklady, včetně digitálního modelu terénu a ortofotosnímků, je občas nutné vyrazit do terénu a vyhodnotit situaci přímo na místě. To jsou i případy malých vodních nádrží, které nemají stálý přítok, nebo odtok, případně obojí (např. zatopené důlní jámy, nebesáky atp.).

Severovýchodně od obce Vtelno se rozkládá nevelká vodní plocha vzniklá zaplavením zbytkové jámy dolu Elizabeth, ležící na okraji mostecké hnědouhelné pánve. Důlní práce byly ukončeny v 60. letech minulého století, jáma následně sloužila jako odkaliště čistírny vod. V současnosti jsou zde prováděny rekultivační práce v rámci projektu Bettynka. Nádrž nemá stálý přítok povrchové vody a dotace jsou řešeny přítoky podzemních, popřípadě srážkových vod z blízkého okolí.

Níže uvedené obrázky ilustrují postup stanovení plochy povodí nádrže.

-js-


Letecký snímek Nádrže Elisabeth.


Stanovení rozvodnice v prostředí ArcGis. Zelená rozvodnice stanovená z DEM, červená je upravená na základě zjištěné situace na místě.


Nádrž Elizabeth. Zvyšující se biodiversitu v oblasti dokládají i stopy po hostině divokých sviní.


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 2−1:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Fan-Tomas napsal v 22:05:52 dne 2012-07-11 (89.102.80.xxx)
Podrobná mapa širšího okolí nádrže zde:
http://bit.ly/Bettynka

Počet komentářů: 1