logo

Únor 2012 v Ústeckém a Libereckém kraji

V měsíci únoru 2012 byla nejvyšší průměrná měsíční teplota v Ústeckém kraji na stanici Teplice, a to -2,5 °C, Ústí nad Labem - Vaňov -2,6 °C a Tušimice -2,7 °C. Z Libereckého kraje byla podle dosud dostupných údajů nejteplejší stanice Česká Lípa, a to -4,0 °C, a Doksy -4,3 °C. Nejnižší průměrná měsíční teplota byla na stanici Klínovec těsně za hranicí Ústeckého kraje, a to -9,1 °C, Jizerka -8,3 °C a Desná-Souš -7,3 °C. Mimo hory byla nejnižší průměrná teplota na stanici Český Dub, a to -6,2 °C, v Ústeckém kraji Varnsdorf -4,7 °C.

Podle údajů ze stanic, pro které je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, byly odchylky od normálu -2,6 °C až -4,8 °C, nejmenší odchylky byly na stanicích Doksany -2,6 °C, Teplice -2,8 °C, Žatec a Milešovka -3,0 °C, největší odchylky od normálu byly na Liberecku, Český Dub -4,8 °C, Liberec -4,3 °C, z horských stanic pak Desná-Souš a Bedřichov shodně -3,5 °C. Na všech stanicích byl únor teplotně podnormální. (Za teplotně silně podnormální se měsíc únor označuje, když má odchylku víc než -5,5 °C, a tak velká odchylka na žádné severočeské stanici nebyla).

Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 3. 2. 2012 na stanici Jizerka, a to -35,3 °C (na loni zřízené nové stanici Jizerka-rašeliniště bylo téhož dne minimum -36,7 °C, na stanici Bedřichov -27,2 °C a na stanici Desná-Souš -26,7 °C), nejvyšší minimum bylo 29. 2. na stanici Žatec, a to +9,2 °C, a na několika dalších stanicích rovněž kolem +9 °C. Nejvyšší maximální teplota byla naměřena 29.2. na stanici Doksany, a to 15,4 °C, Žatec 15,2 °C a Teplice 14,9 °C. Nejnižší maximum bylo na stanici Klínovec dne 7. 2., a to -17,8 °C, téhož dne na stanici Milešovka bylo -14,9 °C a Měděnec -14,8 °C. Mimo hory bylo nejnižší maximum na stanici Liberec dne 6. 2., a to -13,1 °C.

Nejvíce ledových dnů, tedy dnů s maximální teplotou pod 0 °C (s celodenním mrazem), bylo naměřeno na Klínovci, a to 23, na Jizerce 21, Desná-Souš 20 a Bedřichov 19, mimo hory Liberec, Jablonné v Podještědí, Ústí n.L.-Kočkov a Český Dub 15 ledových dnů. Nejméně ledových dnů bylo v Žatci, a to 13. Na většině ostatních stanic v nižších polohách bylo 14 ledových dnů.

Nejvíce arktických dnů, tedy dnů s maximální tepotou nepřesahující -10 °C, bylo na stanici Klínovec, a to 10.

V následující tabulce je uveden počet ledových a arktických dnů v únoru 2012.

Stanice Ledových dnů Arktických dnů
Žatec 13 0
Holenice 14 0
Doksany 14 0
Tušimice 14 0
Kopisty 14 0
Louny 14 0
Teplice 14 0
Ústí n.L.-Vaňov 14 0
Děčín 14 0
Smolnice 14 1
Strojetice 14 1
Česká Lípa 14 1
Doksy 14 1
Stráž p. Ralskem 14 2
Hejnice 14 3
Varnsdorf 14 5
Český Dub 15 1
Liberec 15 2
Jablonné v Podj. 15 3
Ústí n.L.-Kočkov 15 4
Harrachov 16 0
Sněžník 16 6
Nové Město p. Smr. 16 6
Nová Ves v Horách 17 5
Měděnec 17 6
Milešovka 17 7
Bedřichov 19 6
Desná-Souš 20 6
Jizerka 21 7
Klínovec 23 10

Největší teplotní amplituda, a to 27,1 °C, byla naměřena na stanici Jizerka dne 12. 2., kdy tam bylo minimum -32,8 °C a maximum -5,7 °C. Nejmenší teplotní amplituda, a to 1,0 °C, byla naměřena dne 29. 2. rovněž na stanici Jizerka a také na stanici Bedřichov. Na Jizerce bylo minimum 3,7 °C a maximum 4,7 °C.

Měsíční úhrny srážek byly značně rozdílné, nejvíce srážek naměřila stanice Desná-Souš, a to 159 mm. Ze stanic, ze kterých je k dispozici normál za období 1961-1990, byla největší kladná odchlyka na stanici Hejnice, kde napadlo 214 % normálu, což znamená silně nadnormální srážky. Naopak na stanici Žatec napadlo pouze 30 % normálu, což je na hranici mezi podnormálními a silně podnormálními srážkami.

Nový sníh za 24 hodin dosáhl dne 15. 2. na stanicích Klínovec, Bedřichov a Desná-Souš 20 cm, na většině stanic napadlo nejvíce nového sněhu 14. 2. nebo 14. až 16. 2., na části stanic 9. 2. Téměř na všech stanicích se během února vyskytla nějaká nová sněhové pokrývka. Největší celková sněhová pokrývka byla naměřena na stanici Desná-Souš dne 21. 2., a to 208 cm. Na stanici Bedřichov bylo nejvíce sněhu o den později, a to 194 cm. Na stanici Klínovec dosáhla sněhová pokrývka maxima dne 20. 2., a to 183 cm, na stanici Harrachov 170 cm. Na většině ostatních stanic byla nejvyšší sněhová pokrývka již 17. 2., nejvíce na stanici Klíny, kde bylo 100 cm. Na některých stanicích zejména v níže položené části Ústeckého kraje byla maximální sněhová pokrývka v období od 7. do 13. 2., a to jen několik cm. Ve dnech do 5. února, při první vlně největších mrazů, se sněhová pokrývka vyskytovala pouze na polovině z cca 80 stanic, ze kterých jsou v současné době k dispozici údaje o sněhové pokrývce. Na značné části severních Čech, zejména v níže položených částech Ústeckého kraje, tedy byly holomrazy. V pozdější době se již vyskytl sníh na většině stanic, ale na některých stanicích na jihozápadě Ústeckého kraje (například Žatec, Louny, Libochovice) se vyskytl pouze 1 cm sněhu v období mezi 7. a 12. 2. a kromě těchto dní tam byl celý zbytek února bez sněhu. V závěru měsíce dne 29. 2. se již sněhová pokrývka vyskytovala pouze na cca 13 stanicích z 80, převážně na horských.

Nejvíce slunečního svitu bylo naměřeno na stanici Smolnice, a to 117 hodin, a na stanicích Měděnec, Strojetice, Žatec, Kopisty a Tušimice, kde bylo naměřeno 110 až 115 hodin. Nejméně slunečního svitu bylo naměřeno na stanici Bedřichov, a to 69 hodin, a na stanicích Jizerka, Stráž pod Ralskem, Hejnice a Varnsdorf bylo naměřeno 82 až 86 hodin slunečního svitu. Na stanicích, na kterých je k dispozici normál z let 1961-1990, bylo naměřeno 139 až 201 procent normálu. Ze stanic s delší pozorovací řadou se letošní únor umístil na Milešovce se slunečním svitem 108 hodin na 21. místě z 88 dosud dostupných roků, nejvíce bylo roku 1959, a to 154 hodin, nejméně roku 1972 pouhých 23 hodin. Na stanici Doksany se letošní únor ve slunečním svitu umístil na 8. místě ze 61 dosavadních let, se slunečním svitem 99 hodin, nejvíce bylo v roce 2003, a to 128 hodin, nejméně v roce 1972, a to 14 hodin. A v Liberci se letošní únor s 91 hodinami slunečního svitu umístil na 10. místě z 67, nejvíce bylo v roce 2003, a to 134 hodin, nejméně v roce 2009, a to 12 hodin.

Největší denní suma globálního záření byla naměřena na stanici Tušimice dne 25. 2., a to 10,18 MJ/m2, nejnižší na stanici Ústí nad Labem - Kočkov dne 17. 2., a to 1,02 MJ/m2.

Na obrázcích pod textem je průběh průměrných denních teplot v únoru na čtyřech vybraných stanicích Ústeckého a Libereckého kraje, průběh denních sum slunečního svitu na třech stanicích Ústeckého kraje a průběh celkové sněhové pokrývky na vybraných 7 stanicích.

-pj-

Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 5+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.