logo

Mrazové jevy v Českém Švýcarsku

Výrazně chladné dny panující v regionu Českého Švýcarska od 24. 1. 2012 (údaje stanice Tokáň) přispěly ke vzniku řady ledových jevů. Na řadě drobných či sezónních vodotečí na území Národního parku České Švýcarsko bylo možno pozorovat ledopády (snímek č. 1), ledové opony, zmrzlé prameny či vývěry vody.

Díky mrazu je možno pozorovat i jindy sotva patrné drobné vývěry vody v nižších partiích pískovcových svahů a skal. Exfiltrací se dostává voda a vlhkost na povrch a mrzne. Tím se, na rozdíl od teplejších období, stává jasně patrnou (snímek č. 2 a 3). Na řadě míst se lze setkat s výrazně žlutě či hnědě zbarvenými rampouchy či ledopády. Názory na původ zbarvení se liší. Většinou je zbarvení přičítáno buď kryofilním řasám, nebo huminovým kyselinám a dalším látkám vyluhovaným z podloží (snímky č. 6 a 7). Mráz umožnil přístup i do jindy extrémně špatně dostupných lokalit, jako je slatina Jelení louže v horní části povodí Suché Bělé (snímek č. 8). Navzdory mrazům není pohyb po slatině prost rizika, protože bažina pod tenkou vrstvou sněhu a ledu zcela nezamrzá.

Fotografie bylo možno pořídit díky vstřícnosti Správy Národního parku České Švýcarsko. Z větší části se totiž jedná o nepřístupné lokality prvních zón NP.

-vf-


Vznikající ledopád na přítoku Dlouhé Bělé nad HřenskemZmrzlé vývěry na úpatí pískovcových skalLedové opony, vznikající na styku pískovcových vrstev se zvýšenou propustnostíZbarvené ledopády na horním toku Suché Bělé


Gravitace není všemocná


Zamrzlá slatina Jelení louže


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+6:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.